Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Myśl polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001-2009). Narodowa wizja państwa, społeczeństwa i polityki

Tomasz Koziełło

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2017
Stron: 502
Dział:
ISBN: 9788379964611

 

Tomasz Koziełło

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2017

Dział:

Stron: 502

ISBN: 9788379964611

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Sytuacja wewnętrzna partii i jej poziom relewancji politycznej

1.1. Sytuacja wewnętrzna

1.1.1. Powstanie partii

1.1.2. Struktura organizacyjna

1.1.3. Struktura społeczna

1.1.4. Konflikty wewnątrzpartyjne i secesje

1.2. Poziom relewancji politycznej

1.2.1. Organy władzy państwowej

1.2.2. Samorząd terytorialny

1.2.3. Parlament Europejski

Rozdział 2. Ideologia polityczna

2.1. Inspiracje ideowe

2.1.1. Recepcje ideowe

2.1.2. Styl politycznego myślenia

2.1.3. Stosunek do przeszłości

2.1.4. Ocena rzeczywistości

2.2. Paradygmat

2.2.1. System wartości

2.2.2. Tożsamość polityczna

Rozdział 3. Model polityki

3.1. Poglądy na politykę i władzę polityczną

3.1.1. Polityka

3.1.2. Władza polityczna

3.2. Sojusznicy i wrogowie w wewnętrznym układzie sił

3.2.1. Sojusznicy

3.2.2. Wrogowie

3.3. Metody realizacji myśli politycznej

3.3.1. Metody wpływu politycznego

3.3.2. Metody władcze

Rozdział 4. System polityczny państwa

4.1. Model ustrojowy

4.1.1. Wizja państwa

4.1.2. Suweren

4.1.3. Legitymizacja władzy politycznej

4.2. Władza ustawodawcza

4.2.1. Istota

4.2.2. Sejm

4.2.3. Senat

4.3. Władza wykonawcza

4.3.1. Prezydent

4.3.2. Rada Ministrów

4.4. Władza sądownicza

4.4.1. Istota

4.4.2. Sądy i trybunały

4.5. Samorząd terytorialny

4.5.1. Istota

4.5.2. Jednostki samorządowe

Rozdział 5. Problematyka społeczna

5.1. Jednostka

5.1.1. Człowiek oraz jego prawa, wolności i obowiązki

5.1.2. Kobieta i mężczyzna w społeczeństwie

5.2. Rodzina

5.2.1. Pojęcie i rola rodziny

5.2.2. Polityka prorodzinna

5.3. Społeczeństwo

5.3.1. Pojęcie, cechy i struktura społeczeństwa

5.3.2. Polityka społeczna

Rozdział 6. Poglądy na gospodarkę

6.1. System gospodarczy

6.1.1. Główne wartości i cele gospodarcze

6.1.2. Rola państwa w gospodarce

6.1.3. Działy gospodarki narodowej

6.2. Polityka gospodarcza

6.2.1. Proponowane inwestycje

6.2.2. Metody działania

6.2.3. Środki działania

Rozdział 7. Polityka zagraniczna

7.1. Założenia polskiej polityki zagranicznej

7.1.1. Cele

7.1.2. Sojusznicy Polski w środowisku międzynarodowym

7.1.3. Wrogowie Polski w środowisku międzynarodowym

7.2. Model stosunków międzynarodowych

7.2.1. Alternatywna wizja Europy

7.2.2. Cele działania wobec Unii Europejskiej

7.2.3. Cele działania w stosunkach dwustronnych

Zakończenie

Wykaz źródeł i opracowań

Wykaz skrótów

Spis tabel

Indeks nazwisk