Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej. Badania i refleksje nad świadomością historyczną uczniów

Dorota Karkut

Wydawnictwo: UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2017
Stron: 278
Dział:
ISBN/ISSN: 9788379964529

 

Autor: Dorota Karkut

Wydawnictwo: UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2017

Dział:

Stron: 278

ISBN/ISSN: 9788379964529

Spis treści

 

Wstęp

R O Z D Z I A Ł I

Świadomość historyczna uczniów jako przedmiot badań

1. Kluczowe pojęcia

2. Problematyka badawcza

3. Organizacja i przebieg badań

R O Z D Z I A Ł II

Związki literatury i historii

1. Wyznaczniki i oblicza pisarstwa historycznego

2. Dzieło literackie jako źródło historyczne

R O Z D Z I A Ł III

Koncepcje edukacji historycznej w perspektywie integracji języka polskiego i historii

1. Humanistyczna dydaktyka historii

2. Konteksty historyczne w nauczaniu języka polskiego

R O Z D Z I A Ł IV

Kształcenie historyczne w strukturze programów i podręczników do języka polskiego

i historii

1. Związki literatury i historii w programach nauczania języka polskiego

2. O historycznych kontekstach w podręcznikach do języka polskiego

2.1. Podręczniki jako narzędzie kształcenia świadomości historycznej uczniów

2.2. Problematyka aksjologiczna podręczników

2.3. Miejsce Sienkiewicza jako autora powieści historycznych w programach i podręcznikach

szkolnych

3. Treści polonistyczne w podręcznikach historii

R O Z D Z I A Ł V

Zainteresowania historyczne młodzieży

R O Z D Z I A Ł VI

Czytanie książek historycznych przez młodzież

1. Doświadczanie historii w lekturze objętej rygorami szkolnego przymusu

2. Sienkiewicza lekcja historii

3. Literackie obrazy heroizmu w świadectwach II wojny światowej

R O Z D Z I A Ł VII

Kształcenie świadomości historycznej na lekcjach języka polskiego

1. Świadomość historyczna uczniów

2. Postacie historyczne jako wzorce osobowe w odbiorze uczniów

3. Nauczyciel języka polskiego wobec historii

4. Uwarunkowania kształcenia nauczycieli języka polskiego i historii

4.1. Przygotowanie studentów polonistyki do integracji literatury i historii

4.2. Scalanie treści kształcenia na studiach historycznych

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Nota wydawnicza