Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Roczniki domu Orzelskich przez Jana Orzelskiego, kasztelana rogozińskiego, starostę kosteńskiego, spisane Roku Pańskiego 1611

Jan Orzelski , przekł. Stanisław Budziński , wyd. Włodzimierz Kaczorowski

Wydawnictwo: Wydawnictwo i drukarnia Świętego Krzy, 2018
Stron: 102
Dział:
ISBN/ISSN: 9788373426191

 

Jan Orzelski herbu Dryja (1551–1617), działacz sejmikowy, poseł, a następnie senator okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej, spisał dzieje swojego rodu w dziele zatytułowanym Annales domus Orzelsciae, które zostało wydane w 1854 r. przez Adama Tytusa Działyńskiego z rękopisu Biblioteki Kórnickiej, z dodatkiem pamiętnika rodzinnego Kopia pobożnej pamięci imci Elżbiety Orzelskiej.

Annales… składają się z rozbudowanego, jednolitego pod względem narracyjnym wstępu o charakterze pamiętnikarskim i złożonej z wpisów rocznych kroniki, obejmującej najważniejsze wydarzenia w rodzinie Jana Orzelskiego z lat 1589–1611 (a poprzez dołączoną Kopię pobożnej pamięci… doprowadzonej do 1618 r.). Ważne miejsce w Annales... zajmuje obszerny opis wypraw Stefana Batorego na Połock w 1579 r., Wielkie Łuki w 1580 r. i Psków w 1581 r., w których Jan Orzelski wziął udział jako rotmistrz własnej chorągwi jazdy. Celem autora nie było szczegółowe opisanie dziejów wypraw wojennych Stefana Batorego, tylko przedstawienie „niektórych rzeczy godnych pamięci”. Annales... przekazują przede wszystkim tradycje dotyczące powstania „rodu z Orla”, losy i charakterystyki jego członków w linii męskiej. Autor spisał także swój własny życiorys.

Niniejsza edycja Roczników domu Orzelskich Jana Orzelskiego składa się z dwóch części: łacińskiego pierwodruku Annales Domus Orzelsciae z 1854 r. oraz ich przekładu dokonanego przez Stanisława Budzińskiego w 1859 r. z dołączonym przez Adama Tytusa Działyńskiego do pierwodruku łacińskiego fragmentem Kopii pobożnej pamięci imci Elżbiety Orzelskiej.