Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kultura trypolska - kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia

Małgorzata Rybicka

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2017
Stron: 172
Dział:
ISBN: 9788379964505
 
 
 

 

Małgorzata Rybicka

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2017

Dział:

Stron: 172

ISBN: 9788379964505

Spis treści

 

 

Od Autora

 

Wprowadzenie

 

1. Kultura trypolska a kultura pucharów lejkowatych. Stan badań i perspektywy badawcze

1.1. Zagadnienia wstępne

1.2. Perspektywa grupy wschodniej i południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych

1.3. Kultura pucharów lejkowatych z perspektywy badaczy kultury trypolskiej

1.4. Podsumowanie

 

2. Sytuacja kulturowa w końcu V i w IV tys. BC na zachodniej Ukrainie

2.1. Kultura malicka i lubelsko-wołyńska

2.2. Kultura pucharów lejkowatych

2.3. Kultura trypolska

2.4. Podsumowanie

 

3. Importy i naśladownictwa stylu kultury pucharów lejkowatych w środowisku kultury trypolskiej

3.1. Zagadnienia wstępne

3.2. Osiedla kultury trypolskiej z importami kultury pucharów lejkowatych w rejonie Dniestru

3.3. Osiedla kultury trypolskiej na Wołyniu

3.4. Podsumowanie

 

4. Przedmioty kultury trypolskiej w środowisku kultury pucharów lejkowatych

4.1. Zagadnienia wstępne

4.2. Wschodnie rubieże kultury pucharów lejkowatych

4.3. Wnioski

4.4. Grupa południowo-wschodnia kultury pucharów lejkowatych

4.5. Grupa wschodnia kultury pucharów lejkowatych

4.6. Wnioski

 

5. Krzemień wołyński w kulturze pucharów lejkowatych

5.1. Problem datowania adaptacji surowca wołyńskiego w kulturze pucharów lejkowatych

5.2. Pochodzenie surowca wołyńskiego

5.3. Podsumowanie

 

6. Chronologia wzajemnych oddziaływań między kulturą pucharów lejkowatych a kulturą trypolską w kontekście datowań radiowęglowych

6.1. Wstęp

6.2. Perspektywa kultury trypolskiej

6.3. Podsumowanie

6.4. Perspektywa kultury pucharów lejkowatych

6.5. Grupa południowo-wschodnia kultury pucharów lejkowatych

6.6. Podsumowanie

6.7. Grupa wschodnia kultury pucharów lejkowatych

6.8. Podsumowanie

6.9. Wnioski

 

7. Jak można interpretować wzajemne związki między kulturą trypolską a kulturą pucharów lejkowatych?

7.1. Perspektywa przedmiotów importowanych

7.2. Perspektywa nawiązań stylistycznych

7.3. Osada i dom

7.4. Podsumowanie

 

8. Zakończenie

 

Literatura

  

Summary

The Tripolye culture – the Funnel Beaker culture. Dynamic and chronology of interrelations