Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wielmożni Panowie i Czcigodne Panie. Renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku

Sylwia Krzemińska-Szołtysek

OFICYNA WYDAWNICZA ATUT-WROCŁAWSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE WITOLD PODEDWORNY, 2017
Stron: 350
Dział:
ISBN: 9788379772193
 
 
 

 

Opracowanie przedstawia efekt prekursorskich badań nad renesansowymi nagrobkami figuralnymi na obszarze historycznego Górnego Śląska, będącymi ważnym świadectwem kultury pogrzebowej tego europejskiego regionu i dokumentującymi zarazem rozwój górnośląskiej rzeźby doby renesansu i manieryzmu.

Nagrobki figuralne zamawiali przede wszystkim przedstawiciele szlachty i duchowieństwa, rzadziej mieszczaństwa. Schemat kompozycyjny tych nagrobków podlegał pewnym regułom, opartym na tradycji średniowiecznej i rozwijanym w dobie nowożytnej. Śląskie całopostaciowe nagrobki są charakterystycznym typem pomnika nagrobnego zamawianego przez fundatorów protestanckich. Na Górnym Śląsku jednak, poza kilkoma przypadkami, trudno jednoznacznie określić przynależność konfesyjną fundatorów.

Mimo że terenem badań jest historyczny Górny Śląsk, praca zawiera też liczne odniesienia do podobnych zabytków z Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz Czech i Niemiec.