Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nazwy miejscowe powiatu gdańskiego (pruszczańskiego)

Andrzej Chludziński

Wydawnictwo Jasne, 2017
Stron: 350
Dział:
ISBN: 9788365703033
 
 
 

 

Andrzej Chludziński

Wydawnictwo Jasne, 2017

Dział:

Stron: 350

ISBN: 9788365703033

Z recenzji prof. Edwarda Brezy:

 • Praca godna opublikowania: odznacza się wnikliwością badawczą, bogatą znajomością problematyki badawczej, szerokimi nawiązaniami porównawczymi, poprawnością językową etc.

Ze wstępu:

 • Materiał nazewniczy, począwszy od XII wieku do dziś, został zaczerpnięty z niemieckich i polskich źródeł historycznych, map, wykazów i opracowań (por. ich spis na końcu książki). Przywoływane opracowania należy potraktować także jako zbiory informacji o omawianych terenach i konkretnych miejscowościach.
 • Aby moje analizy były bardziej wnikliwe, wykorzystałem źródła i opracowania dotąd niewyzyskane w kontekście onomastycznym, zarówno niemieckie, jak i polskie. Szczególnie zająłem się nazewnictwem niemieckim i zniemczonym, zawartym na mapach od XVII do XIX wieku, m.in. z zasobu Działu Kartograficznego PAN Biblioteki Gdańskiej, z okresu międzywojennego oraz polskim po 1945 roku, sięgając do materiałów źródłowych, dostępnych w Archiwum Państwowym w Gdańsku, a nieobecnych w przywoływanych publikacjach, zwłaszcza polskich.
 • Praca jest omówieniem nazewnictwa obecnie istniejących miejscowości powiatu gdańskiego w granicach po ostatniej reformie administracyjnej z 1999 roku, obejmującego gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański (wiejska; miejska będzie opracowana osobno), Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie.
 • Opracowanie ma formę słownika zawierającego nazwy słowiańskie, pruskie (sporadycznie), niemieckie i polskie (zarówno z okresu I Rzeczpospolitej, jak i tzw. chrzty tworzone od 1945 roku przez KUNM). Ten wielojęzyczny charakter wynika z kolejnych etapów osadnictwa na omawianym terenie. W tym zakresie moim celem jest ukazanie kolejnych toponimów w odniesieniu do tego samego obiektu (w tym wypadku: miejscowości) na tle porównawczym, zarówno lokalnym, regionalnym, jak i szerszym - polskim, słowiańskim oraz niemieckim z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych w NMPol i opracowaniach regionalnych.

Spis treści:

 

 • WSTĘP - 5
 • Powiat gdański (pruszczański) - 5
 • Onomastyka, czyli nauka o nazwach własnych - 18
 • Nazewnicza historia Pomorza - 20
 • Stan badań nad nazewnictwem powiatu gdańskiego - 36
 • Zasady opracowania - 38
 • Główne zasady tworzenia form pochodnych - 43
 •  
 • SŁOWNIK NAZW MIEJSCOWYCH - 47
 • Indeks nazw miejscowych - 314
 •  
 • PODSUMOWANIE - 321
 • Klasyfikacja nazw - 321
 • Wnioski - 328
 •  
 • Ortsnamen des Landes Pruszcz Gdański (Zusammenfassung) - 310
 • Skróty źródeł i opracowań - 332
 • Pozostała literatura - 343
 • Skróty wyrazowe - 345
 • Znaki - 346
 • Spis ilustracji - 347