Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Implikacje soborowej koncepcji dialogu Kościoła ze światem w myśli Tomasza Halika

Bruno Ł. Paterewicz

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2017
Stron: 164
Dział:
ISBN: 9788365432742
 
 
 

 

Bruno Ł. Paterewicz

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2017

Dział:

Stron: 164

ISBN: 9788365432742

W teologii księdza Halika wezwanie Kościoła do realizacji dialogicznej misji chrześcijan względem świata zaowocowało oryginalną koncepcją teologii mostów, co o. Bruno Paterewicz w swojej pracy doskonale wyeksponował. Niniejsza książka jest bowiem nie tylko rozprawą naukową, ale jest świadectwem, w jaki sposób to, co immanentne  chrześcijaństwu, rozrasta się i tworzy porozumienie między rzeczywistościami na pozór sprzecznymi. Takie porozumienie jest oczywiście możliwe, gdyż stanowi ono kwintesencję chrześcijańskiej wiary. Chrześcijaństwo bowiem z samej swej natury jest przesycone ideą jedności, która nie niszczy i nie zaciera odrębności. Fundamentem jest
tu bowiem sam rdzeń doktrynalny o jednym Bogu w Trzech Osobach i o jednym Chrystusie w dwóch naturach. Dogmaty te, co ważne, nie są tylko prawdą o Bogu, ale są  również prawdą o świecie i człowieku na obraz Boga uczynionymi.
o. dr Jan Strumiłowski OCist

Ojciec Bruno Łukasz Paterewicz jest mnichem w archiopactwie cysterskim w Jędrzejowie. Odbywa studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego  Jana Pawła II w Krakowie. Pasjonuje się teologią liturgii, monastycyzmem średniowiecznym i duchowością monastyczną. Pełni posługę rekolekcjonisty oraz towarzyszy duszpastersko ludziom chorym.
 

___________________________________Spis treści
o. dr Jan Strumiłowski OCist
Przedmowa

Wstęp

Rozdział pierwszy
Soborowe wezwanie do dialogu
1. Otwarcie na świat
2. Otwarcie na człowieka
3. Trójjedyny wzorem dialogu

Rozdział drugi
Tomasz Halik – w kierunku dialogiczności
1. Inspiracje i mistrzowie
2. Zarys myśli filozoficzno-teologicznej Tomasza Halika
3. Halikowa konieczność dialogu

Rozdział trzeci
Teologia mostów Tomasza Halika
1. Most pomiędzy człowiekiem a Tajemnicą
2. Most pomiędzy człowiekiem a człowiekiem
3. Most pomiędzy Kościołem a społeczeństwem

Zakończenie
Bibliografia