Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dzieła II: Porządek Antyfonarza. Inne pisma o świętych obrzędach. Reguły życia duchownych i mniszek

z Metzu Amalariusz Tadeusz wyd. Gacia

TN KUL, 2017
Stron: 466
Dział:
ISBN: 9788373067851

 

z Metzu Amalariusz Tadeusz wyd. Gacia

TN KUL, 2017

Dział:

Stron: 466

ISBN: 9788373067851

Książka, którą Czytelnik bierze do ręki, to drugi tom przekładu Dzieł Amalariusza z Metzu. Tom pierwszy, zatytułowany Święte obrzędy Ko­ścioła, ukazał się dokładnie rok temu. Wielkim zobowiązaniem do pracy nad kontynuacją tłu­maczenia stał się fakt, że papież senior Benedykt XVI wyraził zgodę na dedykowanie Mu przekładu i zechciał przyjąć specjalnie oprawio­ny egzemplarz publikacji, a także wyróżnienie książki przez kapitułę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich oraz uznanie przez JM Rek­tora KUL wydania dzieł Amalariusza po polsku za wydarzenie roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Nauk Humanistycznych.

W tomie drugim zamieszczono tłumaczenie De ordine antiphonarii, innego - obok Liber officialis - ważnego świadectwa liturgicznych za­interesowań Amalariusza oraz kilku pomniejszych jego pism, trak­tujących również o kwestiach ściśle liturgicznych: Missae expositionis geminus codex, czyli Wyjaśnienie Mszy w dwóch księgach; Canonis Mis­sae interpretatio, czyli Objaśnienie kanonu mszalnego; Epistula ad Hilduinum abbatem de diebus ordinationis et quattuor temporum, czyli List do opata Hilduina o terminach święceń i o suchych dniach. W nawiązaniu do tytułu pierwszego tomu, ta część tomu drugiego nosi tytuł Inne pi­sma o świętych obrzędach. Trzecia część woluminu obejmuje przekład dwóch pism, których tematyka nie dotyczy zagadnień liturgicznych, ale zwyczajowo wiązano je z osobą Amalariusza: Institutio canonicorum Aquisgranensis i Institutio sanctimonialium Aquisgranensis (Reguły życia duchownych i mniszek). Stanowią one kompilację fragmentów z różnych autorów wczesnochrześcijańskich oraz z rozmaitych doku­mentów Kościoła i odznaczają się wielkim walorem, tak historycznym jak i teologicznym.

Wydawca i autorzy przekładu mają nadzieję, że przekład całości dzieł Amalariusza z Metzu otwiera polskiemu Czytelnikowi dostęp do ważnych źródeł należących do dziedzictwa naszej wiary i naszej kultury, której bramą na świat pozostaje język Kościoła rzymskiego.