Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych. Stara komedia attycka

Bartłomiej Bednarek

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017
Stron: 318
Dział:
ISBN: 9788365886019
 
 
 

 

Bartłomiej Bednarek

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017

Dział:

Stron: 318

ISBN: 9788365886019

Niniejsza monografia została opracowana w ramach projektu badawczego Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych,  zrealizowanego w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 Jedenaście rozdziałów poświęconych jest zachowanym komediom Arystofanesa, zaczynając od Ptaków i Pokoju – dwóch najistotniejszych utworów z punktu widzenia badań nad ofiarą krwawą. Pozostałe teksty cytowane są z zachowaniem kryterium chronologicznego. Każdy rozdział rozpoczyna krótki wstęp, zawierający istotne dla niniejszego opracowania informacje. Dalej następują passusy ułożone w kolejności ich występowania w tekście komedii. Gdy jest to wskazane, cytat poprzedzony jest krótkim wyjaśnieniem, po którym przychodzi tekst oryginalny, przekład mojego autorstwa (raczej filologiczny niż artystyczny, uwypuklający istotne sformułowania z punktu widzenia badań nad ofiarą) i komentarz do całości lub poszczególnych wersów i sformułowań. Ostatni rozdział zawiera fragmenty komedii starej autorstwa różnych poetów. Jego układ opisany jest w osobnym wstępie.

.

 

Spis treści:

Podziękowania  
Wstęp     
Uwagi redakcyjne      

Aves (Oρνιθες, Ptaki)      
Pax (Ειρηνη, Pokój)      
Acharnenses (Αχαρνῆς, Acharnejczycy, Acharniacy)      
Equites (Ιππεῖς, Rycerze)       
Nubes (Νεφελαι, Chmury)      
Vespae (Σφηκες, Osy)     
Lysistrata (Λυσιστρατη, Lizystrata, Bojomira, Gromiwoja)    
Thesmophoriazousae (Θεσμοφοριαζουσαι, Kobiety na święcie Tesmoforiów, Thesmoforie)       
Ranae (Βατραχοι, Żaby)     
Ecclesiazousae (Εκκλησιαζουσαι, Sejm kobiet, Sejm niewieści)    
Plutus (Πλοῦτος, Plutos, Bogactwo)       
Fragmenty dzieł Arystofanesa i innych autorów starej komedii attyckiej       

Bibliografia       
Wykaz cytowanych inskrypcji i korpusów źródłowych        
Indeks cytowanych źródeł        
Indeks postaci literackich i mitologicznych       
Indeks autorów nowożytnych