Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Czy żyjemy w "naszej erze"? Nowożytność jako projekt filozoficzny

Marek Kozłowski

Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2017
Stron: 204
Dział:
ISBN: 9788380889446
 
 
 

 

Marek Kozłowski

Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2017

Dział:

Stron: 204

ISBN: 9788380889446

Iluminacja to za mało. Filozofia umożliwia swym miłośnikom doświadczenie lewitacji. Jako metafizyka przekracza ustalenia fizyki i matematyki, ponieważ nie zadowala się wiedzą o świecie zewnętrznym i dąży do samowiedzy. […] Skoro ruch Ziemi jest bezpośrednio doświadczany jako pozór jej bezruchu, dlaczego mielibyśmy wykluczać, że bezpośrednio doświadczana grawitacja jest pozorem przesłaniającym prawdę o naszej lewitacji w przestworzach kosmosu. […] zaniepokojeni ewentualnymi turbulencjami nie muszą zapinać pasów – jeśli znoszą bez sensacji ziemskie przyciąganie oraz ruch wraz z Ziemią wokół Słońca, żaden dyskomfort im nie grozi.

Przewrót kopernikański 2.0