Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nauczanie języków obcych a dydaktyka wielojęzyczności (na przykładzie francuskiego jako drugiego języka obcego)

Radosław Kucharczyk

PIEŃKOWSKI MIROSŁAW WERSET, 2018
Stron: 442
Dział:
ISBN: 9788365713230
 
 
 

 

Radosław Kucharczyk

PIEŃKOWSKI MIROSŁAW WERSET, 2018

Dział:

Stron: 442

ISBN: 9788365713230

Monografia „Nauczanie języków obcych a dydaktyka wielojęzyczności (na przykładzie francuskiego jako drugiego języka obcego)” proponuje autorski model rozwijania kompetencji różnojęzycznej na lekcji języka obcego. Pozwala on uczniom nabyć umiejętność dokonania świadomego (a więc pozytywnego) transferu międzyjęzykowego w warunkach szkolnej nauki języka. Dokonanie wyżej wspomnianego transferu – stanowiącego główny element modelu – wymaga od ucznia stworzenia zestawu strategii opartych na zasobach jego – silnie zindywidualizowanego – repertuaru językowego. Implikuje to skierowanie działań dydaktycznych na rozwój umiejętności uczenia się  oraz zarządzania towarzyszącymi mu emocjami, co wymaga od ucznia przyjęcia postawy refleksyjnej. Nazwa modelu – SMART – jest akronimem utworzonym od pierwszych liter elementów, które wspierają rozwój kompetencji różnojęzycznej: strategie, metapoznanie w uczeniu się, afektywność, refleksyjność i transfer. Efektywność wspomnianego modelu oraz przedstawione w książce przykłady działań dydaktycznych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji różnojęzycznej zostały poddane badaniu wśród polskich uczniów w wieku 15-16 lat, uczących się języka francuskiego jako obowiązkowego drugiego języka obcego w szkole. [dr Radosław Kucharczyk]