Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Młoda Muzeologia II. Czytanie przeszłości

red. Paweł Kocańda

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017
Stron: 278
Dział:
ISBN/ISSN: 24507466

 

Autor: red. Paweł Kocańda

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017

Dział:

Stron: 278

ISBN/ISSN: 24507466

SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne redaktora (Paweł Kocańda)

 

Albert Wydrzycki

Mezolit Tyrolu i przyległych terenów Alp Wschodnich

 

Paulina Kowalczyk-Matys

Obrządek pogrzebowy w grupie górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej jako materialny obraz kultury duchowej i przemian społecznych

 

Magdalena Kozicka

„Nie ma historii bez dat" - możliwości modelowania bayesowskiego

 

Mateusz Gwardecki

O bezpieczeństwie ontologicznym archeologii

 

Łukasz Śpiewla

Grodziska wczesnośredniowieczne z VIII-X w. na obszarze województwa podkarpackiego. Badania archeologiczne i co dalej? Prezentacja podejścia badacza i przeciętnego człowieka do zabytkowego obiektu na wybranych przykładach

 

Patryk Banasiak

Znaleziska belemnitów z wczesnośredniowiecznego Kałdusa. Antropologia kulturowa i jej znaczenie w interpretowaniu i zastosowaniu metod badawczych w archeologii

 

Jacek Kiszczak

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Rynku w Krasnymstawie - wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2007-2008

 

Anna Kubicka, Patrycja Amrozińska

Skóra w służbie człowiekowi - skórzane dodatki do stroju w średniowieczu

 

Ewelina Kolebuk

„Stamtąd czekaj szczęśliwości, gdzie twych przodków leżą kości...", czyli rzecz o archeologicznym podłożu tożsamości współczesnych narodów

 

Jadwiga Olbrot, Barbara Zając, Maciej Wacławik

Z archeologią na ty!, czyli o ochronie dziedzictwa kulturowego przez edukację

 

Rafał Marek

Pronoetes w majątkach Apionów w perspektywie prawnej i społecznej

 

Zuzanna Opielowska-Nowak

0 poszukiwaniu tradycji: Wyspy Brytyjskie i spuścizna celtycka

 

Grzegorz Trafalski

Dziedzictwo kulturowe w heraldyce samorządowej na przykładzie herbów gmin

powiatów Mazowsza Zachodniego

 

Katarzyna Byrska

Co można wyczytać z fasady krakowskiej kamienicy?

 

Marta Raczyńska-Kruk

Przedmioty w terenie, czyli etnograficzna refleksja archeologa. O biografiach pamiątek rodzinnych

 

Emilia Habecka

Geneza i rozwój wiatraków typu paltrak na ziemiach polskich

 

Monika Stobiecka

Zwrot ku rzeczom - zwrot w muzeach?

 

Agata Lizak

Czy potrzebne są nowe formy ochrony zabytków? Wybrane uwagi w kontekście utworzenia Listy Skarbów Dziedzictwa

 

Anna Słupianek

Współczesne problemy w zarządzaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego Indian Ameryki Północnej na przykładzie Południowego Zachodu Stanów Zjednoczonych

 

Ilustracje