Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Głos - język - komunikacja 5. W obliczu emocji

red. Agnieszka Myszka , red. Katarzyna Bieńkowska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
Stron: 196
Dział:
ISBN/ISSN: 9788379965823

 

Autor: red. Agnieszka Myszka , red. Katarzyna Bieńkowska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018

Dział:

Stron: 196

ISBN/ISSN: 9788379965823

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

 

CZĘŚĆ 1 KOMPETENCJE JĘZYKOWE, KOMUNIKACYJNE I KULTUROWE

 

Kazimierz Ożóg, Słowa dobre i słowa złe w komunikacji między Tobą a mną

Henriette W. Langdon, Studium przypadku użytkownika języka polskiego jako ojczystego, urodzonego i mieszkającego za granicą

 

CZĘŚĆ 2 NIEPŁYNNOŚCI MOWY

 

Maria Faściszewska, Trudne postawy i emocje towarzyszące jąkaniu – sposoby wspierania jąkającego się dziecka

Łukasz Kowalczyk, Postawy i emocje wobec jąkania – praca z dziećmi oraz rodzicami. Modyfikacja modelu góry lodowej Sheehana

 

CZĘŚĆ 3 WSPOMAGANIE ROZWOJU

 

Aleksandra Buchholz, Joanna Ilnicka, Ośrodek wczesnej interwencji jako miejsce wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców

Edyta Tomińska Conte, Opieka logopedyczna jako podstawowe wsparcie dla dzieci z wadą słuchu w Szwajcarii romańskiej

Maria Bystrzanowska, Terapia logopedyczna dziecka z mutyzmem wybiórczym. Opis i analiza przypadku

Monika Budkowska, Muzyka w terapii logopedycznej dzieci

 

CZĘŚĆ 4 VARIA

 

Anna Maria Pękacka, Terapia i diagnostyka afazji Broki przy użyciu modeli przetwarzania języka w badaniach z obszaru niemieckojęzycznej lingwistyki klinicznej – studium przypadku

Katarzyna Ita Bieńkowska, Tradycje współpracy polsko-słowackiej w dziedzinie logopedii – upamiętnienie 100-lecia urodzin docenta Józefa Liszki

Joanna Mikołajczyk, VB-MAPP – właściwa ocena podstawą właściwej terapii

Agnieszka Myszka, Emisja głosu w kształceniu nauczycieli (rozważania na marginesie książki Agnieszki Płusajskiej-Otto)

Z cyklu Moje życie z

Witold Tuleja, Moje życie z depresją (Samotny jak liść, zamknięty w sobie, bo życie zostawiło swoje rany…)

 

Noty o autorach