Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Proszę przyjść jutro. Satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL

Marcin Cybulski

PIEŃKOWSKI MIROSŁAW WERSET, 2017
Stron: 200
Dział:
ISBN: 9788365713179
Wydanie drukowane
 

40,01 36,01

Pozycja dostępna

 

Marcin Cybulski

PIEŃKOWSKI MIROSŁAW WERSET, 2017

Dział:

Stron: 200

ISBN: 9788365713179

Przedstawiamy książkę dra Marcina Cybulskiego „Proszę przyjść jutro. Satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL”. Monografia jest poświęcona komediom satyrycznym wymierzonym w absurdy biurokracji, które powstały w warunkach cenzury i reżimu propagandy i ideologii czasów ZSRR i PRL. Autor prezentuje dwanaście filmów radzieckich i czternaście polskich, wśród nich takie legendarne już produkcje, jak „Zezowate szczęście”, „Rejs”, „Poszukiwany, poszukiwana”, „Nie ma róży bez ognia”, „Miś”, „Alternatywy 4”, „Zmiennicy” czy „Seksmisja”. Analizie utworów filmowych towarzyszy omówienie ogólnokulturowego znaczenia zagadnień humoru, satyry i komedii oraz ich roli w kulturze podziemnej PRL.

 

Spis treściWstęp /       7

Rozdział I
Biurokracja – pojęcie i historia /   17
1.1. Etymologia, geneza i definicja /   17
1.2. Historia biurokracji /   24
1.3. Dysfunkcje modelu biurokratycznego /   28

Rozdział II
Biurokracja w literaturze i filmie /   37
2.1. Biurokracja w ZSRR i PRL /   37
2.2. Krytyka biurokracji w literaturze /   41
2.3. Biurokracja i biurokraci na ekranie /   53

Rozdział III
Ostrze satyry antybiurokratycznej
w komedii filmowej okresu ZSRR i PRL /   59
3.1. Komizm, humor i satyra /   59
3.2. Komedie radzieckie /   70
3.3. Komedie Polski Ludowej /117

Zakończenie /179
Bibliografia /187
Indeks osób /195
Indeks filmów /199