Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Neurologiczne studia przypadków, t. 1

red. Elzbieta Stecko

ES Dr Stecko, 2014
Stron: 404
Dział:
ISBN: 9788393048328
 
 
 

 

red. Elzbieta Stecko

ES Dr Stecko, 2014

Dział:

Stron: 404

ISBN: 9788393048328

Książka pod redakcją naukową Elżbiety Stecko przeznaczona jest dla wszystkich, którzy zamiast suchej teorii wolą praktykę i studiowanie konkretnych, "z życia wziętych" przypadków. Z tego też powodu pozycja ta uważana jest za swego rodzaju ewenement na polskim rynku wydawniczym.

Czytelnicy znajdą tutaj szereg niezwykle interesujących opisów przypadków, z którymi autorki niniejszej publikacji miały okazję się zetknąć na przestrzeni lat w swojej pracy zawodowej. Książka zainteresuje nie tylko specjalistów z zakresu logopedii i neurologopedii, lecz również studentów, którzy szukają cennych, praktycznych informacji na temat interesujących ich zagadnień.

Niektóre przypadki opisane w książce:

  • afazja
  • jąkanie
  • autyzm
  • zespół Cornelii de Lange
  • małomózgowie pierwotne
  • fenyloketonuria
  • kruchy chromosom X
Ze wstępu:

Oddawany do rąk Czytelników zbiór artykułów został napisany przez Autorki w oparciu o materiały do prac dyplomowych w Podyplomowym Studium Neurologopedii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Studium funkcjonuje od 15 lutego 2003 roku, realizując obecnie program z VIII edycją. Łącznie ukończyło je 201 osób, pisząc prace w konwencji studium przypadku z zakresu trzech obszarów tematycznych.
 Zaburzenia mowy u dzieci (od okresu noworodkowego) poprzez wiek jej rozwoju w różnych zespołach neurologicznych i genetycznych zostały opisane pod moim kierunkiem. Zaburzenia płynności mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych – pod kierunkiem dr. Mieczysława Chęćka, a prace dotyczące zaburzeń mowy u dorosłych powstałych w wyniku uszkodzenia OUN zostały napisane pod kierunkiem dr Joanny Seniów.
 Całość każdej pracy dyplomowej tworzą tekst i film dokumentujące badanie jako podstawę diagnozy neurologopedycznej oraz propozycje terapii. Każda praca oraz jej prezentacja w obecności koleżanek (tak bowiem odbywa się w Studium obrona pracy dyplomowej) jest znakomitą formą edukacyjną rozszerzającą horyzonty teoretyczne i praktyczne uczestników spotkania, zaś życzliwa dyskusja często inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań trudnych kwestii diagnostyczno-terapeutycznych.
 Niniejszy tom tworzy 35 artykułów z prac Absolwentek, które skorzystały z propozycji publikacji (złożonej wszystkim kończącym Studium). Wszystkie prace powstały dzięki życzliwości i wyrażeniu na nie zgody opiekunów pacjentów wybranych przez Autorki. W celu zachowania tajemnicy danych osobowych, informacje dotyczące pacjentów zostały zmienione. Dla ułatwienia technicznego teksty ich wypowiedzi zapisano pisownią ortograficzną (nie fonetyczną).
 Ani funkcjonowanie Studium, ani powstanie prac dyplomowych (i niniejszej publikacji) nie byłoby możliwe bez rzetelnej pracy grona specjalistów z różnych dziedzin współrealizujących merytoryczny kształt programu Studium, a także pracowników administracji i obsługi technicznej szkoły, którzy sumiennie spełniają nasze oczekiwania.
 Historia powstania, a przede wszystkim rozwoju Studium wymaga wymienienia nazwisk wielu osób, dzięki którym je otworzono i w którego funkcjonowanie włożono wiele pracy i starań. Szczególną wdzięczność wyrażam władzom uczelni za rozumienie społecznej potrzeby kształcenia specjalistów w zakresie neurologopedii. Specjalne podziękowania składam prof. dr. hab. Wojciechowi Pisuli za wyjątkową rolę, jaką odegrał w utworzeniu Studium w Centrum Kształcenia Praktycznego SWPS. Retrospekcja w szczegółach bywa nieprecyzyjna, a najbardziej zależy mi na tym, by nikt nie poczuł się zapomniany, dlatego wyrażając głęboką wdzięczność Wszystkim Współpracownikom, zachowuję Ich w serdecznej, milczącej pamięci.

Elżbieta Stecko