Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Folia Historica (v.23) Cracoviensia z. 1

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2017
Stron: 220
Dział:
ISBN: FHC_23

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2017

Dział:

Stron: 220

ISBN: FHC_23

Czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Publikuje artykuły i inne teksty naukowe z zakresu: historii, historii sztuki, archeologii i etnologii.

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, wolny, powszechny i trwały dostęp do jego treści, wspierając globalną wymianę wiedzy naukowej. Wydawnictwo i Redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i opublikowanie tekstu.

Folia Historica Cracoviensia jest pismem indeksowanym w bazach: Index Copernicus, BazHum, CEJSH (the Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Pol-index, ERIH Plus, InfoBase, DOAJ (Directory of Open Access Journals), CEEOL (Central and Eastern European Online Library).