Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polski proces ziemski do końca XV wieku, cz. 1: Kodeks Dzikowski MDI

Grzegorz Walkowski

Walkowski, 2018
Stron: 778
Dział:
ISBN: 9788393870912
 
 
 

 

Grzegorz Walkowski

Walkowski, 2018

Dział:

Stron: 778

ISBN: 9788393870912

Spis treści:

Część pierwsza. Kodeks Dzikowski MDI 

Wstęp /9

Rozdział I. Kodeks Dzikowski, tłumaczenie i opracowanie

1.1. O Kodeksie Dzikowskim i jego wydaniu. Przedmowa /15

Spis przedmiotów  /24

1.2. Kodeks Dzikowski. Wersja staropolska. Przekład na język współczesny /76

1.3. Indeks tematyczny /757

1.4. Uproszczony indeks przedmiotowy według systematyki kodeksu /767

Część druga. Polski proces ziemski i elementy polskiego prawa prywatnego do końca wieku XV

Rozdział 2. Zarys historii Polski w wiekach XIV-XVI 

2.1. Tło historyczne panowania ostatnich Piastów

2.2. Jagiełło i jego synowie na tronie Polski

2.3. Zygmunt I Stary na tronie Polski

2.4. Polityka monetarna i podatkowa królestwa polskiego w latach 1320-1525

2.5. Organizacja państwa

2.6. Przywileje a kształtowanie się społeczeństwa stanowego w Polsce

Rozdział 3. Polski proces ziemski

3.1. Najdawniejsze prawodawstwo polskie dotyczące procedur władczych

3.2. Statuty Kazimierza Wielkiego jako pomnik polskiej kultury prawnej i źródło poznania polskiego procesu ziemskiego z wieku XIV

3.3. Modelowy polski proces ziemski

3.4. Postępowanie egzekucyjne a przymuszające

3.5. Kary i opłaty

3.6. Prawo niemieckie i jego rola w określaniu stosunków prawnych w królestwie polskim

Rozdział 4. Własność i inne prawa rzeczowe. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Spadki

4.1. Własność i inne prawa rzeczowe

4.2. Ograniczenia własności i posiadania

4.3. Osoby. Stosunki majątkowe w rodzinie

4.4. Spadkobranie

Rozdział 5. Wybrane elementy polskiego prawa średniowiecznego

5.1. Pojęcie sprawiedliwości

5.2. Dawność, czyli przedawnienie

5.3. Statu prawno-procesowy Żydów. Pożyczanie pieniędzy na procent

5.4. Stosunki zobowiązaniowe prawa średniowiecznego

5.5. Prawo karne

Rozdział 6. Materiały dodatkowe

6.1. Króla Kazimierza III ustawa o starostach, etc., 1368

6.2. Statuty synodalne kalisko-wieluńskie Mikołaja Trąby, 1420 (spis treści, porównanie z Dekretałami Grzegorza IX)

6.3. Przywilej koszycki, 1374

6.4. Księga elbląska, czyli Najstarszy zwód prawa polskiego, tłumaczenie na język polski

6.5. Księga henrykowska (fragmenty)

6.6. Kodeks Działyńskich

6.7. Struktury Kazimierza Wielkiego w redakcji proponowanej przez R. Hubego przywołane w języku łacińskim wraz z częściowym współczesnym tłumaczeniem

6.8. Statuty żupne Kazimierza III, 1368

6.9. Indeksy i tablice

6.10. Bibliografia