Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Listy z Krakowa do generała Józefa Wodzickiego 1783-1792

Joachim Grzymała , Srzednicki Srzednicki Czesław oprac.

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2017
Stron: 242
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376389257

 

Autor: Joachim Grzymała , Srzednicki Srzednicki Czesław oprac.

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2017

Dział:

Stron: 242

ISBN/ISSN: 9788376389257

Znaczną część korespondencji pochodzącej z archiwum Wodzickich z Kościelnik, a znajdującej się obecnie w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu, stanowią listy do gen. Józefa Wodzickiego,
pisane w większości przez jego podkomendnych. Wśród nich listy
kapitana Joachima Grzymały (rkps nr 11635) nie tylko należą do
najliczniejszych, ale także są szczególnie interesujące. Oprócz
spraw wojskowych związanych z regimentem, którego szefem
był gen. Wodzicki, autor opisuje w nich różne wydarzenia z życia
towarzyskiego i kulturalnego ówczesnego Krakowa, stanowiące
cenny przyczynek do poznania dziejów miasta.