Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kronika Stefana Ranatowicza. Studium historyczno-źródłoznawcze

Kazimierz Łatak , Pęgier Pęgier Małgorzata

Wydawnictwo: LTW Wydawnictwo LTW, 2017
Stron: 248
Dział:
ISBN/ISSN: 9788375655537

 

Autor: Kazimierz Łatak , Pęgier Pęgier Małgorzata

Wydawnictwo: LTW Wydawnictwo LTW, 2017

Dział:

Stron: 248

ISBN/ISSN: 9788375655537

„Publikacja ma na celu zapoznanie środowisk zajmujących się zagadnieniami dziejopisarstwa, ale też historii, historii literatury oraz historii kultury polskiej z dotychczasowymi wynikami kwerendy nad postacią księdza Stefana Ranatowicza, siedemnastowiecznego dziejopisa krakowskiego środowiska klasztornego, a także studium historyczno-źródłoznawczego nad spisaną przez niego kroniką znaną w literaturze naukowej pod łacińskim tytułem: Casimiriae Civitatis Urbi Cracoviensi Confrontatae Orgio. Kronika uważana jest za dzieło o znacznej wartości historycznej i kulturowej, wyróżniający się pomnik polskiego dziejopisarstwa klasztornego epoki nowożytnej oraz wartościowe i wszechstronne źródło do poznania dziejów Kościoła i Rzeczypospolitej, procesów kulturotwórczych i cywilizacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, a głównie dziejów i kultury aglomeracji krakowskiej oraz kongregacji krakowskiej zakonu kanoników regularnych lateranskich od XIV do końca XVII wieku. […]”