Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Łąka duchowa. Napisana przez Jana Moschusa, tłumaczona przez Ambrożego Kamaldulensa

Jan Moschus, Ambroży Kamaldulens, Henryk tłum. Pietruszczak

Henryk Pietruszczak, 2018
Stron: 200
Dział:
ISBN: 9788365061331
 
 
 

 

Spis treści:

Rozdział 1. Żywot ojca świętego Jana. O jaskini Sapsas  /11

Rozdział 2. O ojcu, który we własnej jaskini karmił lwa /12

Rozdział 3. Żywot księdza Conona w klasztorze Penthucus /13

Rozdział 4. Twarz przeora Leo ncja /13

Rozdział 5. Opowieść przeora Polychroniusza o trzech mnichach  /14

Rozdział 6. Inna opowieść tego przeora  /14

Rozdział 7. Życie i śmierć pewnego ojca, który nigdy nie chciał zostać przeorem w klasztorze Na Wieży /15

Rozdział 8. Żywot przeora Myrogenesa, cierpiącego na puchlinę wodną  /15

Rozdział 9. O cudownej miłości pewnego ojca świętego  /16

Rozdział 10. Żywot eremity Barnaby  /16

Rozdział 11. Żywot przeora Agiodulusa  /17

Rozdział 12. Powiedzenie przeora Olimpiusza /18

Rozdział 13. Żywot eremity Marka  /18

Rozdział 14. O pewnym bracie, kuszonym przez ducha nieuczciwości i chorującym na trąd /18

Rozdział 15. O cudzie przeora Conona  /19

Rozdział 16. Opowieść przeora Mikołaja o sobie i towarzyszach /19

Rozdział 17. Żywot ojca Maknusa /20

Rozdział 18. Żywot innego ojca z klasztoru Laura, który spał z lwami  /20

Rozdział 19.  Opowieść przeora Eliasza o sobie  /21

Rozdział 20. Nawrócenie się żołnierza z powodu zaistniałego cudu  /22

Rozdział 21.  Śmierć anachorety i jego mordercy  /22

Rozdział 22. O innym ojcu, który też nazywał się Conon /23

Rozdział 23. Żywot mnicha Teodulusa /23

Rozdział 24. Żywot ojca mieszkającego w celi w Cuzibie /23

Rozdział 25.  O bracie z klasztoru Cuziba, o świętych słowach  przemienienia i o klasztornej farze /24

Rozdział 26. Żywot brata Teofanesa, o jego cudownej  twarzy /25

Rozdział 27. Życie pewnego kapłana z Mardandos /26

Rozdział 28. O cudownym dziele Juliana Słupnika /27

Rozdział 29. Cud, który wydarzył się przy Najświętszym Sakramencie  Ołtarza/28

Rozdział 30. Żywot mnicha Izydora z Malty. O innym cudzie Najświętszego Sakramentu Ołtarza /28

Rozdział 31. Nawrócenie i żywot jawnogrzesznicy Marii /29

Rozdział 32. Nawrócenie i żywot aktora Babilasa oraz jego grzesznic Comety i Nikosy /30

Rozdział 33. Żywot świętego biskupa Teodota /31

Rozdział 34. Żywot błogosławionego patriarchy Aleksandra z Jerozolimy  /32

Rozdział 35. Żywot arcybiskupa Eliasza z Jerozolimy i o patriarsze Flavianusie z Antiochii /32

Rozdział 36. Żywot patriarchy Efrema z Antiochii i o tym, jak nawrócił stojącego na słupie serwiańskiego mnicha /33

Rozdział 37. Żywot biskupa, który potajemnie opuścił siedzibę i w przebraniu służył budowniczym w Jerozolimie /34

Rozdział 38. Śmierć bezbożnego cesarza Anastazego /35

Rozdział 39. Żywot pewnego mnicha w klasztorze przeora Seweriana i jak wiejska dziewczyna ustrzegła go mądrze od grzechu /36

Rozdział 40. Żywot przeora Cosmasa Eunucha /37

Rozdział 41. Żywot przeora Pawła z Nazarbus /39

Rozdział 42. Żywot sługi Bożego Anaxonoma /40

Rozdział 43. Okropna śmierć arcybiskupa  Thaleleusza z Tessaloniki /41

Rozdział 44. Żywot ojca przebywającego w mieście Antinous; o modlitwie za umarłych /42

Rozdział 45. Żywot mnicha zamkniętego na Górze Oliwnej; o czci wizerunku Najświętszej Matki Boga, Maryi /42

Rozdział 46. Cudowne widzenie przeora  z Laura Calamon; o obu księgach Nestoriusza /43

Rozdział 47. Cud Matki Boskiej dokonany przeciwko aktorowi Gajanusowi, który obraził ją w teatrze/45

Rozdział 48. Jak Matka Boska nawróciła Cosmianę, żonę patrycjusza Germanusa /45

Rozdział 49. Cudowna wizja mówiąca księciu Palestyny, aby odrzucił herezję i nawrócił się na wiarę katolicką  /46

Rozdział 50. Wizja i opowieść przeora Jerzego /47

Rozdział 51. Żywot ojca Juliana z klasztoru Egipcjan /48

Rozdział 52. Potwierdzenie przeora Eliasza eremity /49

Rozdział 53. Żywot ojca Cyriaka z klasztoru świętego Saby /49

Rozdział 54. Żywot mnichów scytyjskich. O ojcu Ammonie /50

Rozdział 55. O wizji ojca mieszkającego w Scythi i o przeorze Ireneuszu /50

Rozdział 56. Żywot Jana, ucznia wielkiego ojca, mieszkającego na wsi Caparasima /51

Rozdział 57. Śmierć Symeona Stylity i przeora Juliana Słupnika /52

Rozdział 58. O tym samym Julianie /52

Rozdział 59. Żywot przeora Thaleleusza z Cylicji  53

Rozdział 60. Szlachetne postępowanie zakonnicy, dzięki któremu pewien młodzieniec został mnichem  /53

Rozdział 61. Żywot przeora Leoncjusza z Cylicji /54

Rozdział 62. Żywot przeora Szczepana, kapłana w klasztorze Eliotów /54

Rozdział 63. O tym samym /55

Rozdział 64. Ciąg dalszy /55

Rozdział 65. Zakończenie /56

Rozdział 66. Żywot przeora Teodozjusza eremity /56

Rozdział 67. O tym samym /57

Rozdział 68. Też o nim /57

Rozdział 69. Żywot przeora Palladiusza i zamkniętego ojca z Tessalonik, Dawida /58

Rozdział 70. Żywot zamkniętego mnicha Addasa z Mezopotamii /60

Rozdział 71. O pięknej mowie wygłoszonej przez mordercę mnichowi, który mu towarzyszył /60

Rozdział 72. Opowieść przeora Palladiusza o starym mędrcu, który niesłusznie oskarżył młodzieńca  /61

Rozdział 73. Żywot Jana, żołnierza z Aleksandrii /62

Rozdział 74. Prawdziwe słowa Palladiusza o herezjach /63

Rozdział 75. Cud naszej kochanej Pani dokonany na żonie i córce pobożnego człowieka /63

Rozdział 76. Jak wielka grzesznica utonęła wśród fal  /64

Rozdział 77. Trzech ślepców opowiada o tym, jak straciło wzrok /66

Rozdział 78. Zdumiewający cud zmarłej dziewczyny /68

Rozdział 79. O wielkim i zdumiewającym cudzie, jaki dokonał się w Przenajświętszym Sakramencie w czasach biskupa Dionizego z Selencji  /70

Rozdział 80. Jak Bóg, na prośbę przeora Teodozjusza, dał źródło mnichom z klasztoru Scopulus  /71

Rozdział 81. O studni napełniającej się wodą po położeniu w niej wizerunku przełożonego Teodozjusza /72

Rozdział 82.  Żywot ojca Jana z klasztoru Scopulus /72

Rozdział 83. O tym samym /73

Rozdział 84.  Życie i śmierć błogosławionego eremity z tegoż klasztoru /74

Rozdział 85. Jak w tym klasztorze porosło zboże, kiedy zabrakło zwykłej jałmużny /74

Rozdział 86. O innym anachorecie z tego klasztoru, który zmarł zaraz po przyjęciu komunii /76

Rozdział 87. Znalezienie ciała eremity Jana Pokornego /76

Rozdział 88. Żywot przeora Tomasza, szafarza w apamejskim klasztorze /77

Rozdział 89. Znalezienie ciała świętego eremity na górze Amanus /78

Rozdział 90. Śmierć dwóch eremitów na górze Phterigius /79

Rozdział 91. Żywot przeora Grzegorza eremity i jego ucznia Thaleleusza /79

Rozdział 92. Żywot brata Grzegorza z Kapadocji i znalezienie ciała eremity Piotra nad świętą rzeką Jordan /80

Rozdział 93. Żywot przeora Sifiniusa i jego ucznia /81

Rozdział 94. Żywot przeora Juliana, bostrenskiego biskupa /82

Rozdział 95. Żywot ojca Patrycjusza z klasztoru Scopulus /83

Rozdział 96. O tym samym i o niewidomym Arabie Julianie /83

Rozdział 97. Żywot i śmierć dwóch mnichów, którzy przysięgli sobie nigdy się nie rozłączyć /84

Rozdział 98. O tym bracie, który jeszcze żył /86

Rozdział 99. Żywot ojca Antoniego z klasztoru Scopulus /86

Rozdział 100. Żywot mnicha Piotra z Pontu /87

Rozdział 101. Żywot rzymskiego mnicha Pardusa /87

Rozdział 102. Opowieść o sofiście Sophroniuszu; o tym co spotkało go w drodze  /88

Rozdział 103. Żywot i cnoty przeora Stratigiusza /88

Rozdział 104. Żywot przeora  kapłana Nonnusa /89

Rozdział 105. Żywot świętego ojca Krzysztofa z Rzymu /89

Rozdział 106. Opowieść ojca Teodora o seweriańskim mnichu z Syrii /91

Rozdział 107. Żywot przeora Serafina /92

Rozdział 108. Żywot młodego sługi kościelnego, którego żona też była dziewicą /94

Rozdział 109. Żywot przeora Jerzego, którego nigdy nie niepokojono /96

Rozdział 110. Powiedzenie pewnego egipskiego ojca /97

Rozdział 111. O łysym w worze pokutnym /98

Rozdział 112. Życie i śmierć Leona, mnicha z Kapadocji /99

Rozdział 113. Napomnienie przeora Jana z Petry /100

Rozdział 114. Żywot przeora Daniela z Egiptu /101

Rozdział 115. Upomnienia przeora Jana z Cylicji /101

Rozdział 116. O bracie niesłusznie oskarżonym o kradzież /103

Rozdział 117. O opętanym bracie, uleczonym przez przeora Andrzeja /104

Rozdział 118. Żywot diakona Menasa, mnicha z Raythu /104

Rozdział 119. O diable przebranym za mnicha w celi ojca w Raythu /105

Rozdział 120. O trzech zmarłych mnichach, znalezionych przez rybaków z Pharos /106

Rozdział 121. Żywot i śmierć przeora Grzegorza z Bizancjum i jego ucznia Grzegorza z Pharos /106

Rozdział 122. O dwóch mnichach, którzy przyszli bez ubrania do kościoła i widział ich tylko przeor Szczepan /107

Rozdział 123. Żywot przeora Zosimosa z Cylicji /108

Rozdział 124. Opowiadanie o Zosimosie /109

Rozdział 125. Piękny czyn eremity Sergiusza /110

Rozdział 126. Dobra odpowiedź przeora Orentusa z góry Synaj /110

Rozdział 127. Żywot przeora Jerzego ze świętej góry Synaj i o pewnej starej kobiecie z Galacji we Fryggii /111

Rozdział 128. Żywot biskupa Adelfiusza. O świętym Janie Chryzostomie /113

Rozdział 129. Żywot pewnego słupnika /114

Rozdział 130. Upomnienie przeora Anastazego i jego cudowne widzenie /115

Rozdział 131. Żywot przeora Zacheusza na świętej górze Syjon /116

Rozdział 132. O tym samym /117

Rozdział 133. O świętym mnichu, który unieruchomił saraceńskiego myśliwego /117

Rozdział 134. Żywot eremity Teodora /117

Rozdział 135. O pięciu dziewczynach, które chciały opuścić klasztor i były opętane przez diabła /119

Rozdział 136. O miłości przeora Sisiniusza do saraceńskiej kobiety /119

Rozdział 137. Opowiadanie przeora Jana o przeorze Callinicu /120

Rozdział 138. O eremicie Sergiuszu i pogańskim mnichu,  który został ochrzczony /121

Rozdział 139. Przepowiednia przeora Sergiusza o przeorze Grzegorzu, przełożonym klasztoru Pharan /121

Rozdział 140. Żywot patriarchy Grzegorza z Teopolis /122

Rozdział 141.  Mądra odpowiedź przeora Olimpiusa /122

Rozdział 142. Odpowiedź ojca Aleksandra /123

Rozdział 143. Żywot Dawida mnicha, byłego przywódcy badny /123

Rozdział 144. Upomnienie pewnego ocja z Cellii /125

Rozdział 145. Żywot świętego patriarchy Gennadiusza z Konstantynopola i o jego lektorze Charyzjuszu /126

Rozdział 146. Widzenie Eulogiusza, patriarchy Aleksandrii /127

Rozdział 147. O cudownej poprawie listu papieża Leona, skierowanego do świętego Flawiana /128

Rozdział 148. Zdumiewająca opowieść patriarchy Jerozolimy Ammosa o świętym papieżu Leonie /129

Rozdział 149. Żywot biskupa miasta Rumellum  /130

Rozdział 150. Opowiadanie przeora Jana z Persji o świętym papieżu Grzegorzu Wielkim /131

Rozdział 151. Żywot i powiedzenia scythyjskego przeora Marcellusa z klasztoru Monidion /132

Rozdział 152. Piękna odpowiedź mnicha z Raythu, dana świeckiemu bratu /135

Rozdział 153. Żywot świeckiego sługi Bożego Teodora /135

Rozdział 154. Opowiadanie przeora Jana o trzech Saracenach, którzy się wzajemnie mordowali /136

Rozdział 155. Odpowiedź ojca dana dwóm filozofom  /137

Rozdział 156. Opowieść dwóch mnichów o psie, który wskazał bratu drogę /137

Rozdział 157. O ośle służącym w klasztorze Mardes /138

Rozdział 158. Żywot przeora Sophroniusza eremity i upomnienia przełożonego Menasa z klasztoru Sewerianów /138

Rozdział 159. Diabeł ukazuje się ojcu pod postacią czarnego chłopca /139

Rozdział 160. Żywot przeora Izaaka z Tebów, o ukazaniu mu się diabła /140

Rozdział 161. Odpowiedź przeora Teodora z Pentapolis na pytanie o picie wina /141

Rozdział 162. Żywot przeora Pawła z Hellady /141

Rozdział 163. Odpowiedź przeora Wiktora dana małodusznemu mnichowi /142

Rozdział 164. Życie rozbójnika zwanego Cyriakiem /142

Rozdział 165. Życie bandyty, który został mnichem /143

Rozdział 166. Życie i śmierć przeora Poemena eremity /144

Rozdział 167. Powiedzenie przeora Aleksandra /145

Rozdział 168. Żywot ślepego ojca w klasztorze przeora Siscusa /146

Rozdział 169. Żywot pewnej świętej kobiety, zmarłej na pustynii /146

Rozdział 170. Życie dwóch cudownych ludzi: filozofa Teodora i lektora Zoilusa /147

Rozdział 171. Żywot wspomnianego tu Kosmy /148

Rozdział 172. Cud eremity Teodora /150

Rozdział 173. Cud właściciela statku /150

Rozdział 174. Opowieść o cesarzu Zenonie Jałmużniku /151

Rozdział 175. Piękna opowieść przeora Andrzeja o dziesięciu pielgrzymach, wśród których był żydowski chłopiec /151

Rozdział 176. Zła śmierć egipskiego mnicha, chcącego mieszkać w celi heretyka Ewagriusza /153

Rozdział 177. Żywot ojca z klasztoru uczniów, człowieka prostego /154

Rozdział 178. Żywot zakonnicy z Jerozolimy /155

Rozdział 179. Żywot eremity Jana mieszkającego w jaskini koło Sochus /156

Rozdział 180. O tym samym /157

Rozdział 181. Żywot przeora Aleksandra z Cylicji, opętanego przez diabła tuż przed śmiercią /158

Rozdział 182. Cud ojca Daniela z Egiptu /159

Rozdział 183. Żywot przeora Jana eunucha i młodego mnicha, który postanowił niczego nie pić /160

Rozdział 184. Życie wierzącej kobiety, która niesłychaną mądrością nawróciła niewierzącego męża  /162

Rozdział 185. Żywot Moschusa, kupca z Tyru /164

Rozdział 186. O pięknej nauce przeora Jana z Kyzikos na temat ludzi cnotliwych /166

Rozdział 187. Żywot dwóch braci, syryjskich właścicieli kantoru /167

Rozdział 188. Życie kobiety, która dochowała wierności mężowi i o tym, jak Bóg się nimi opiekował /168

Rozdział 189. Cud z drewnem, podarowanym egipskiemu ojcu Brosze /170

Rozdział 190.  O świętym Jane Chryzostomie, patriarsze Konstantynopola /171

Rozdział 191. Opowiadanie o mnichu z klasztoru świętego papieża Grzegorza /171

Rozdział 192. O cudownym dziele miłości przeora Apolinarego, patriarchy Aleksandrii /172

Rozdział 193. Piękne upomnienie jednego z ojców w Scythi /175

Rozdział 194. Żywot filozofa Ewagriusza, którego nawrócił Synezjusz, biskup Cyreny /176

Rozdział 195. Cud, który wydarzył się kilku chłopcom w Apamei /178

Rozdział 196. Opowieść Rufina o świętym Atanazym /180

Rozdział 197. Odpowiedź świętego biskupa Atanazego z Aleksandrii na pytanie: czy niewierzący może być ochrzczony /181

Rozdział 198. Opowieść o prostodusznym ojcu, który widział anioła podczas ofiary mszy /182

Rozdział 199. Jak młody złotnik został synem patrycjusza /183

Rozdział 200. Żywot bardzo szlachetnego człowieka z Konstantynopola, którego umierający ojciec polecił Jezusowi /184

Rozdział 201. Żywot sługi Bożego Abibasa /185

Rozdział 202. Opowieść o jubilerze, który uratował się na morzu /187

Rozdział 203. Jak pobożna dziewczyna powstrzymała żądze mnicha /188

Rozdział 204. O innej mądrej kobiecie, która nawróciła mnicha /188

Rozdział 205. Jak szlachetna kobieta nauczyła się być łagodną /189

Rozdział 206. Żywot pewnej dziewczyny z Aleksandrii, którą anioł trzymał do chrztu /190

Rozdział 207. Piękna odpowiedź ojca dana bratu /192

Rozdział 208. Piękne rozważanie ojca nad słowami: Nie wódź nas na pokuszenie /192

Rozdział 209. Jak biskup pokonał drugiego biskupa przy pomocy pokory /193

Rozdział 210. O cnotliwym ojcu, który uwolnił brata z więzienia /194

Rozdział 211. O dwóch ojcach, którzy wykazali się niezwykłą cierpliwością  /195

Rozdział 212. Dlaczego Bóg pozwala na cuda w świętym Kościele /196

Rozdział 213. O cudzie wody święconej w mieście Koanensów /196

Rozdział 214. Inny cud kamienia na zamku Cedebratis /197

Rozdział 215. Mądra rada o tym, że niczego nie należy przedwcześnie robić, a co się postanowiło, nie należy dotrzymywać /197

Rozdział 216. O bardzo dobrej radzie ojca o tym, że mnich powinien trzymać się daleko od kobiet /198

Rozdział 217. Jak przeor Sergiusz zawstydził chłopa, który go zelżył /198

Rozdział 218. Jak brat pogodził diakona, który się gniewał /199