Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Metodologie badań medioznawczych

Tomasz Gackowski

Instytut Dziennikarstwa, 2014
Stron: 242
Dział:
ISBN: 9788375455649
 
 
 

 

Tomasz Gackowski

Instytut Dziennikarstwa, 2014

Dział:

Stron: 242

ISBN: 9788375455649

Publikacja mierzy się z metodologicznymi wymiarami dyscypliny naukowej jaka są nauki o mediach, stawiając sobie za cel określenie jej tożsamości metodologicznej oraz źródeł. Jest to zadanie poważne i trudne. Chcąc odnieść się do mediów masowych, należy bowiem uwzględnić różne grupy problemów. Każdy z nich mógłby, a nawet powinien być rozpatrywany z kilku punktów widzenia. Na książkę składają się e artykuły przygotowane przez kompetentnych autorów, w których w sposób ciekawy odnoszą się oni do wielu aspektów teoretycznych związanych z naukami o mediach. Dzięki takim opracowaniom pojawiają się wspólnie definiowane zjawiska, określane są problemy do rozwiązania, przyjmowane techniki i metody badań. Publikacja ta jest więc kolejnym krokiem na drodze do wypracowania założeń metodologicznych w środowisku medioznawczym w Polsce.

prof. dr hab. Marek Jabłonowski, Uniwersytet Warszawski