Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Elżbieta Drużbacka. Mitologiczny kod tematyczny. Mitologizmy, mitologemy, mitemy

Teodozja Rittel

COLLEGIUM COLUMBINUM WACŁAW WALECKI SPÓŁKA JAWNA, 2018
Stron: 180
Dział:
ISBN: 9788376241388
 
 
 

 

W modelu opisu wyrazów i związków o proweniencji antycznej wprowadzam zatem trzy terminy: mitologizm jako jednostka elementów mitologicznych; mitologem jako jednostka opisów pogłębionych: kulturowych i gramatycznych i mitem jako jednostka cech konstytutywnych mitu i jednostka elementarna historii mitycznej. Mitem ukazuje zespół wszystkich wersji mitu (tu obecnych w języku pisarza Elżbiety Drużbackiej). W tym ujęciu najszerszym pojęciem jest mitologizm (tak jak biblizm), węższym mitologem (tak jak frazem i kulturem) i najwęższym mitem (tak jak fonem, semem etc.). Autorka