Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Naczelnicy organ?w rosyjskiej administracji specjalnej w Kr?lestwie Polskim w latach 1839-1918, t. 3: Zarz?d skarbem, finansami, przemys?em i handlem

Latawiec Krzysztof , Górak Artur , Legieć Jacek

Wydawnictwo: UNIWERSYTET MARII CURIE-SK?ODOWSKIEJ, 2018
Stron: 586
Dział:
ISBN/ISSN: 9788322791080

 

Autor: Latawiec Krzysztof , Górak Artur , Legieć Jacek

Wydawnictwo: UNIWERSYTET MARII CURIE-SK?ODOWSKIEJ, 2018

Dział:

Stron: 586

ISBN/ISSN: 9788322791080

Trzeci tom  słownika biograficznego naczelników, a de facto najważniejszych urzędników rosyjskiej administracji państwowej w królestwie Polskim w latach 1839-1918, jest następnym dziełem [...], które stanowi i stanowić będzie podstawę badawczą dla kolejnych pokoleń historyków zajmujących się dziejami Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku. Zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie badawcze, mające na celu prezentację biogramów urzędników administracji rosyjskiej w jej pełnym spektrum instytucjonalnym, jest niezwykle cenne z kilku powodów. Po pierwsze, przedstawia obszerne biogramy oparte na wyczerpującym, ujednoliconym kwestionariuszu badawczym, identycznym dla wszystkich wydanych tomów, co daje wyjątkową możliwość dalszych analiz i badań nie tylko historycznych lecz także socjologicznych (np. zestawienia dotyczące pochodzenia społecznego, poziomu wykształcenia, dróg karier urzędniczych, stanu majątkowego, dzietności itp.). Po drugie, daje ogląd struktur administracji rosyjskiej poprzez pryzmat osobowy, w całej złożoności biogramów urzędniczych (karier opartych na tabeli rang) jak i czysto ludzkich, niejako prywatnych (rodziny, ojcowie, dzieci itp.)

prof. dr hab. Roman Jurkowski