Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Poetyckie impresje. Festiwalowe pokłosie

Tadeusz Staich

RAFAŁ MONITA OFICYNA ARTYSTYCZNA ASTRAIA, 2018
Stron: 79
Dział:
ISBN: 9788365686213

 

Tadeusz Staich

RAFAŁ MONITA OFICYNA ARTYSTYCZNA ASTRAIA, 2018

Dział:

Stron: 79

ISBN: 9788365686213

Z okazji przypadającego w bieżącym roku pięćdziesięciolecia Festiwalu Folkloru Ziem Gorskich prezentuję Państwu wiersze Tadeusza Staicha zebrane pod wspólnym tytułem Poetyckie impresje. Festiwalowe pokłosie. To tytuł nie odautorski, lecz nadany przez wydawcę. Opatrzony nim tomik gromadzi wszystkie utwory Autora wysyłane przez niego na towarzyszący festiwalom konkurs na najlepszy wiersz o tematyce górskiej. Były one nagradzane, a niektóre także publikowane w folderach prezentujących nagrodzone utwory.

Teksty zamieszczone w niniejszej edycji oparto na maszynopisach pochodzących z archiwum Autora.Wiesze czytane przez Autora, nagrane na dołączonej płycie cd, w kilku przypadkach są pierwotną wersją utworów wchodzących do − nagrodzonego w 1977 r. − cyklu Taniec góralski. Zostały one później przepracowane autorsko do wydania książkowego w 1985 roku, noszącego tytuł Tańczą górale.Tadeusz Staich należał do współtwórców Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, toteż cieszy mnie, że − pośród innych publikacji festiwalowych, m.in. wydanego przez Astraię także w tym roku tomiku wierszy Tańczą górale, w drugim wydaniu opartego na maszynopisach pochodzących z archiwum Autora − do rąk Czytelników trafia również niniejsza edycja.Serdecznie dziękuję Pani Zofii Stojakowskiej-Staichowej, pieczołowicie kultywującej pamięć o mężu, za pomoc redakcyjną i merytoryczną w przysposobieniu tego tomiku do druku. Rafał Monita