Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej

Agnieszka Gronek , Nowak Nowak Alicja Z.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda, 2016
Stron: 240
Dział:
ISBN/ISSN: 9788365432186

 

Autor: Agnieszka Gronek , Nowak Nowak Alicja Z.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda, 2016

Dział:

Stron: 240

ISBN/ISSN: 9788365432186

Prezentowana książka to kolejna, po Roli monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX, publikacja przygotowana z inicjatywy pracowników Katedry Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, skupiająca swoją uwagę na dziedzictwie kulturowym prawosławnej i greckokatolickiej społeczności dawnej Rzeczypospolitej. Do współpracy zaproszeni zostali także badacze z innych ośrodków z Polski, Ukrainy i Rosji. W przygotowanym tomie zebrane zostały drobne prace analityczne, dotyczące pojedynczych zjawisk kulturowych i wydarzeń historycznych. Omawiają one zagadnienia mniej znane, które jednak, jak elementy mozaiki, przyczynią się do ułożenia w niedalekiej przyszłości pełnego i wielobarwnego obrazu kulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej.
 

_______________________Spis treści

Wstęp

Agnieszka Gronek
Treści przedstawień Króla Chwały w zachodnioruskiej sztuce cerkiewnej XV–XVI wieku

Дарія Сироїд
Давньокиївські оповідання у Замойському рукописі поч. XVI ст. (з фондів наукової бібліотеки Львівського національного університету
імені Івана Франка, шифр 203.ІІІ)

Joanna Tomalska
Ikonostas supraski: problem atrybucji

Halina Czuba
Покрайні записи на сторінках рукописних учительних Євангелій XVI–XVII ст.

Nataliia Sinkevych
Kijowski sobór Sofijski w okresie unickim (1596–1633)

Anna Warzecha
Epitrachelion z fundacji hospodara Jeremiego Mohyły w skarbcu klasztoru Franciszkanów w Krakowie

Dagmara Onichimowska, Agnieszka Gronek
Ikona Matki Boskiej Hodegetrii z pierwszej połowy XVII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Aleksandra Sulikowska
Spory o obrazy w dawnej Rzeczypospolitej

Margarita A. Korzo
Przyczynek do badań nad wpływami katolickimi na teologię prawosławną w XVII wieku

Alicja Z. Nowak
Przygotowanie kapłana do liturgii w świetle nauk dla kapłanów

Norbert Mojżyn
Problemy malarstwa rosyjskiego w drugiej połowie XVII wieku na podstawie Dysputy o czci ikon świętych Symeona Połockiego

Denys Pilipowicz
Filozoficzna refleksja na temat starości w literackiej spuściźnie Hryhorija Skoworody

Paweł Sygowski
Jak ksiądz Panasiński „nieprzyzwoite” ikony chował, „gluzować” kazał i gorzałki używał, czyli o porządkach w cerkwiach dekanatu tomaszowskiego unickiej diecezji chełmskiej w 1811 roku