Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ocena jakości informacji w Internecie

Adam Czerwiński, Marcin Krzesaj

UNIWERSYTET OPOLSKI, 2018
Stron: 206
Dział:
ISBN: 9788373957893
 
 
 

 

Adam Czerwiński, Marcin Krzesaj

UNIWERSYTET OPOLSKI, 2018

Dział:

Stron: 206

ISBN: 9788373957893

Obecnie często słyszymy o tzw. rewolucji informacyjnej związanej przede wszystkim z upowszechnieniem się i demokratyzacją dostępu do informacji, zwłaszcza przez Internet. Aby zagwarantować, że zamieszczone tam informacje mają wysoki standard, ich producenci i dostawcy stają przed poważnym wyzwaniem związanym z oceną i doskonaleniem jakości informacji. Jakość informacji jest także krytycznym zagadnieniem dla konsumentów. Problemy z jakością informacji bardzo często wiążą się bowiem z wysokimi kosztami i są przyczyną ponoszenia przez przedsiębiorstwa bardzo wysokich strat, a w życiu codziennym mogą przyczynić się do katastrof i utraty zdrowia lub nawet życia przez ludzi.

W przedstawionej monografii usystematyzowano i zaprezentowano obecnie najważniejsze problemy i rezultaty badań dotyczących oceny jakości informacji w Internecie. Skoncentrowano się przy tym na aspektach ekonomicznych i zarządczych. Do grona potencjalnych Czytelników mogą zatem należeć właściciele portali internetowych, brokerzy informacji, pracownicy mediów elektronicznych, pracownicy naukowi, studenci ekonomii, informatyki i zarządzania oraz użytkownicy Internetu.

Podstawowe wyniki zaprezentowane w opracowaniu dotyczą dwóch obszarów: teoretyczno-analitycznego i empirycznego. Istotą dociekań teoretyczno-analitycznych była charakterystyka dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie jakości serwisów internetowych oraz wskazanie możliwości wykorzystania ogólnych koncepcji i modeli jakości informacji w Internecie. Pokazano m.in. jak dokonać wyboru oraz adaptacji modelu i zestawu kryteriów odpowiednich do oceny jakości informacji w Internecie. Ukazano także specyfikę tego rodzaju oceny. Szerzej opisano problemy z jakością informacji. Scharakteryzowano również ich przyczyny i skutki oraz działania, które pozwalają zapobiegać, albo przynajmniej łagodzą niepożądane efekty będące konsekwencją niskiej jakości informacji. Przedstawiono poszczególne metody oceny jakości informacji w serwisach internetowych oraz różnorodne działania, techniki i narzędzia umożliwiające poprawę tej jakości.

Wyniki osiągnięte w obszarze empirycznym ukazują na możliwość praktycznego wykorzystania różnych narzędzi programistycznych do pomiaru niektórych atrybutów jakości informacji w Internecie.  W badaniach użyto analizatorów witryn oraz analizatorów ruchu na witrynie. Ponadto przedstawiono wyniki badania jakości informacji tradycyjnymi metodami w serwisach ubezpieczeniowych, serwisach dotyczących zdrowia oraz w katalogach stron WWW.

Przedstawiony w monografii dorobek konceptualny i praktyczny w zakresie oceny jakości informacji jest bardzo bogaty. Mimo to problem oceny jakości informacji w serwisach  internetowych pozostaje w dużej mierze otwarty, co jest szczególnie widoczne w zróżnicowanej praktyce ewaluacji jakości informacji. Między innymi, dlatego jest to bardzo interesujący obszar do dalszych badań. Powinny one doprowadzić do opracowania sformalizowanych procedur i standardów oceny jakości informacji w Internecie.

 

Książka jest adresowana do wszystkich tych, którzy od strony teoretycznej i praktycznej zajmują się oceną i doskonaleniem jakości informacji. Są to zatem producenci, oferenci i dostawcy  informacji, właściciele portali internetowych, brokerzy informacji, pracownicy mediów elektronicznych, pracownicy naukowi, studenci ekonomii, informatyki i zarządzania oraz użytkownicy Internetu.