Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich

red. Bozena Taras

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2018
Stron: 234
Dział:
ISBN: 9788379965472

 

red. Bozena Taras

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2018

Dział:

Stron: 234

ISBN: 9788379965472

SPIS TREŚCI

 

 

Bożena Taras , Słowo wstępne

 

Część pierwsza

TOŻSAMOŚCIOWE I KULTUROWE DETERMINANTY POLSZCZYZNY

 

Marta Wójcicka

Wokół „ja/my”. Na tropach związków tożsamości z językiem

Agata Małyska

Świadomość normy językowej we współczesnym języku polskim

Katarzyna Węgorowska

Szanownej..., Drogiej..., Miłej..., Kochanej... Kilka uwag o wybranych, adresowanych do mnie, dedykacjach – językowych świadectwach komunikacji interpersonalnej

Renata Przybylska

O niektórych tendencjach w adaptacji graficznej i fonetycznej anglicyzmów

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska

Stereotyp dzieciaka a stereotyp dziecka w świadomości współczesnych Polaków

Bożena Taras

Pieśń Kraj rodzinny Matki mej w tradycji kulturowej

 

Część druga

ŚRODOWISKOWE I SYTUACYJNE UWARUNKOWANIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

 

Barbara Batko-Tokarz, Sylwia Przęczek-Kisielak

Na kremówkę przy kapucynie do Noworola, czyli o kulinariach po krakowsku (prezentacja materiału)

Romana Łapa

Konstrukcje z przyimkami w języku prawnym. Relacje temporalne

Sonia Gembalczyk

Co wspomaga komunikację w dziale świadczeń rodzinnych? Z analizy rozmowy urzędowej na materiale audiowizualnym

Małgorzata Pachowicz

Uwagi o słownictwie tematycznym uczniów (z zakresu podróży i środków transportu)

Beata Romanek

Grzeczność językowa w przestrzeni szkoły (opinie uczniów gimnazjum)

 

Maria Roszak

Zaraz będzie ciemno! Zachowania werbalne i niewerbalne uczestników festiwalu Przystanek Woodstock

 

Część trzecia

KOMUNIKACYJNE I MEDIALNE ASPEKTY JĘZYKA POLSKIEGO

 

Maria Wojtak

Prasowy wielogłos komunikacyjny — wybrane zagadnienia

Magdalena Chabior

Komunikacyjne aspekty sylwetki prasowej (na przykładzie wybranych tekstów opublikowanych po śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego)

Wioletta Kochmańska

O ekspresywności i wartościowaniu w e-rozmowach na Forum siatkarskim portalu Strefa Siatkówki forum.siatka.org

Kazimierz Sikora, Dorota Rembiszewska

W pułapce potocznej aksjologii – film w ocenach użytkowników portali kinematograficznych

Jerzy Świątek

Clickbait po polsku