Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Krowie królestwa. Zwierzęta w historii doliny środkowego Nilu. Studium archeozoologiczne

Marta Osypińska

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, 2018
Stron: 428
Dział:
ISBN: 9788394988272
 
 
 

 

I. Wstęp
I.1. Inspiracje
I.2. Cele
I.3. Zakres: topografia
I.4. Zakres: chronologia
II. Tło historyczne
II.1. Kusz: VIII w. p.n.e. – III w. n.e.
II.2. Pomiędzy Meroe i Makurią: IV-VI w. n.e.
II.3. Trzy Królestwa. Nobadia, Makuria, Alwa, VI – XIV w.
II.4. Królestwo Dongoli i Czarny Sułtanat Fundż: XV - XIX w.
III. Stan badań archeozoologicznych w Sudanie
III.1. Paleolit (umownie do końca plejstocenu, czyli do 9 tysiąclecia)
III.2. Mezolit (9-6 tysiąclecie)
III.3. Neolit (6-4 tysiąclecie)
III.4. Kerma (3 000-1 500 p.n.e.)
III.5. Kusz, VIII w. p.n.e.- III w. n.e.
III.6. Post-meroe IV-VI w.
III.7. Średnioweiczna Nubia: Makuria i Alwa (VI-XIV w.)
IV. Materiał
V. Stan zachowania szczątków zwierzęcych w Sudanie
VI. Metody
VI.1. Zastosowanie metody skal punktowych w badaniach nad afrykańskimi zwierzętami hodowlanych
VI.2. Patologie i surowiec kościany
VII. Zwierzęta w Kusz, XIII w. p.n.e. – III w. n.e.
VII.1. Osada H25, XIII w. p.n.e.
VII.2. Osada Selib stan. 2., I-II w. n.e.
VII.3. Świątynia w Sonyat (Tergis) I-II w. n.e.
VII.4. Świątynia B 560 w Jebel Barkal, I-II w. n.e.
VII.5. Zwierzęta w Kusz i Meroe – konkluzje
VIII. Zwierzęta i grobowce: okres post-meroicki IV-VI w. n.e.
VIII.1. Ez-Zuma, V w. n.e.
VIII.2. Tanqasi, V w.
VIII.3. Saffi, IV-V w.
VIII.4. Es-Sadda, IV-V w.
VIII.5. Zwierzęta w okresie post-meroickim – konkluzje
IX. Zwierzęta w Makurii, VI-XIV w.
IX.1. Stara Dongola
IX.2. Banganarti
IX.3. Selib stan. 1 – osada i kościół, XII-XIII w.
IX.4. Zwierzęta we wczesnośredniowiecznej Nubii. Makuria i Alwa
IX.5. Zwierzęta w średniowieczu: Makuria XII-XIV w.
X. Zwierzęta w czasach nowożytnych: królestwo Dongoli i Fundż (XV-XVII w.)
X.1. Dongola, XV-XVII w.
XI. Dzika fauna,łowiectwo w Nubii
XI.1. Owady (Insecta)
XI.2. Małże (Bivalvia)
XI.3. Ryby (Pisces)
XI.4. Gady (Reptilia)
XI.5. Ptaki (Aves)
XI.6. Dzikie ssaki (Mammalia)
XII. Zwierzęta hodowlane w Nubii
XII.1. Oby twoje krowy miały się dobrze!
XII.2. Owce i kozy w Nubii
XII. 3. Świnia w Nubii
XII. 4. Koń w Nubii
XII. 5. Osły w Nubii: stan wiedzy o hodowli, historii i współczesny obraz populacji
XII. 6. Dromader w Nubii: historia, genetyka, współczesny obraz populacji
XII. 7. Zwierzęta do towarzystwa
XIII. Wszystkie stworzenia duże i małe… Ostatnie 3 tysiące lat historii zwierząt w Środkowej Dolinie Nilu
Literatura
Indeks