Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)

red. Paweł Grata , red. Grzegorz Ostasz , red. Bartosz Pasterski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
Stron: 418
Dział:
ISBN/ISSN: 9788379966455

 

Autor: red. Paweł Grata , red. Grzegorz Ostasz , red. Bartosz Pasterski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018

Dział:

Stron: 418

ISBN/ISSN: 9788379966455

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY – GENEZA I ZNACZENIE

MAŁGORZATA ŁAPA

Idea koncentracji przemysłu w „trójkącie bezpieczeństwa” i jej realizacja (1921–1936).Preludium do powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego

CECYLIA LESZCZYŃSKA

Centralny Okręg Przemysłowy a problem dysproporcji cywilizacyjno-gospodarczych między Polską A i B

ARKADIUSZ RZEPKOWSKI

Przemiany w strukturze społecznej ludności Centralnego Okręgu Przemysłowego w okresie II RP i PRL

KAZIMIERZ BADZIAK

Dominacja polityki nad gospodarką. Inwestycje ze środków gospodarki publicznej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1936–1939

WOJCIECH MORAWSKI

Tradycje gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej – dwaj patroni, dwa obrządki

ROMAN MACYRA

Polskie ścieżki industrializacji po 1918 r. Propozycja analizy

MARIAN MAREK DROZDOWSKI

Centralny Okręg Przemysłowy wczoraj i dziś. Blaski i cienie budowy

 

UWARUNKOWANIA CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO

KRZYSZTOF POPIŃSKI

Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego w latach1936–1939

ROBERT JASTRZĘBSKI

Zagadnienia prawne powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego

BARTOSZ PASTERSKI

Przemysł naftowy i gazowniczy w Centralnym Okręgu Przemysłowym w latach 1936–1939

MAREK JABŁONOWSKI

Transport samochodowy w latach 1935–1936 w świetle akt Prezydium Rady Ministrów

 

CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ

SŁAWOMIR KAMOSIŃSKI

Centralny Okręg Przemysłowy jako produkt miejsca. Analiza strategii kształtowania wizerunku miejsca

STANISŁAW KRYŃSKI

Rzeszowskie początki COP w reporterskim fleszu Melchiora Wańkowicza i Jerzego Ostrowskiego

JAROSŁAW KINAL

Centralny Okręg Przemysłowy jako marka w ujęciu marketingowym

MIASTA I FABRYKI COP

MARCIN JAKUB SZYMAŃSKI

Kapitał prywatny w Centralnym Okręgu Przemysłowym na przykładzie inwestycji w Baranowie realizowanej przez Towarzystwo Akcyjne Pabianickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych „Krusche i Ender” w Pabianicach

PIOTR ZAWADA

Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna” – przykład inicjatywy gospodarczej zrealizowanej w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Studium przypadku

JOANNA FIGURSKA-DUDEK

Pionki i Nowa Dęba jako przykłady miast Centralnego Okręgu Przemysłowego – idea, historia a nowe możliwości rozwoju

„OKRUCHY” COPOWSKICH TRADYCJI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

ANNA SIKORA

Atrakcyjność turystyczna „nowych” miast COP – na przykładzie Nowej Dęby

ŁUKASZ PAPROTNY

Tarnobrzeski Okręg Siarkowy – młody czy stary okręg przemysłowy?

MAGDALENA SĘP, ANNA SIKORA

Dynamika przekształceń struktury miejskiej Tarnobrzega

PAWEŁ GRATA, GRZEGORZ OSTASZ

Losy dawnych przedsiębiorstw COP w okresie transformacji ustrojowej. Wybrane przy-kłady

PRZEMYSŁAW CZECHANOWSKI, REGINA PACANOWSKA

    Ciągłość i zmiana. Przedsiębiorstwa z terenów COP na przełomie XX
    i XXI wieku