Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Krytyka w stosunkach pracy

Maria Bosak-Sojka

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
Stron: 422
Dział:
ISBN/ISSN: 9788379966547
Wydanie papierowe

40,00 36,00

Pozycja dostępna

 

Autor: Maria Bosak-Sojka

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019

Dział:

Stron: 422

ISBN/ISSN: 9788379966547

SPIS TREŚCI

 

 

Wykaz skrótów

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I

Pojęcie, rodzaje i płaszczyzny krytyki

1. Pojęcie krytyki i myślenia krytycznego

2. Rodzaje krytyki

3. Płaszczyzna czynionej krytyki

4. Wnioski końcowe

 

ROZDZIAŁ II

Krytyka a wolność słowa

1. Prawne pojęcie wolności słowa

2. Wolność słowa w polskich konstytucjach (standard krajowy)

3. Wolność słowa w aktach ponadnarodowych (standard uniwer­salny i europejski)

4. Granice wolności wypowiedzi a zjawisko krytyki

5. Wnioski końcowe

 

ROZDZIAŁ III

Krytyka w stosunkach pracy a prawa człowieka

1. Pojęcie praw człowieka i ich podział

2. Prawa człowieka a swoboda wypowiedzi

3. Krytyka w stosunkach pracy jako przejaw wolności słowa a jej wpływ na wspólnotowość zakładu pracy

4. Wnioski końcowe

 

ROZDZIAŁ IV

Krytyka a godność pracownika

1. Godność pracownika jako wartość w świetle przepisów Kodeksu pracy

2. Krytyka jako przykład naruszenia godności pracownika w sto­sunkach pracy

3. Wnioski końcowe

 

ROZDZIAŁ V

Skutki prawne stosowania nieuzasadnionej krytyki w stosunkach pracy

1. Odpowiedzialność na gruncie Kodeksu pracy

2. Odpowiedzialność cywilnoprawna

3. Odpowiedzialność karnoprawna

4. Wnioski końcowe

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Orzecznictwo

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Orzeczenia i Postanowienia Sądu Najwyższego

Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

Akty Normatywne

Akty prawa międzynarodowego

Akty prawa wspólnotowego

Ustawy

 

Netografia