Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wzorce pracy w prawie

Andrzej Marian Świątkowski

Akademia Ignatianum, 2018
Stron: 416
Dział:
ISBN: 9788376143651
 
 
 

 

Andrzej Marian Świątkowski

Akademia Ignatianum, 2018

Dział:

Stron: 416

ISBN: 9788376143651

Książka prof. zw. dr hab. Andrzeja Mariana Świątkowskiego w sposób nowatorski i kompleksowy ujmuje wzorce regulacji świadczenia pracy obecne w różnych gałęziach prawa krajowego. Autor odwołuje się w wielu miejscach do uznanych za podstawowe wzorców prawa międzynarodowego (uniwersalnego) oraz do różnych porządków prawa europejskiego. W wielu kwestiach wyraża własne stanowisko w toczących się w środowiskach naukowych dyskusjach nad zagadnieniami związanymi z pracą i prawnymi formami jej świadczenia. Dotyczą one zarówno aspektów teoretycznych, jak i praktycznych, z którymi to od lat zmaga się praktyka stosowania prawa (np. Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy). Przykładem takich rozważań są m.in. wypowiedzi Autora na temat pracy, rozróżnienia form prawnych jej świadczenia (w innej terminologii: rodzajów zatrudnienia, w tym pracowniczego i niepracowniczego), kryteriów wyodrębnienia prawnych stosunków pracy, charakteru i znaczenia praktycznego tzw. domniemania zawarcia stosunku pracy czy kodyfikacji prawa pracy.

dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak, prof. WSH