Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Jakuba Sobieskiego Pamiętnik wojny chocimskiej

Jakub Sobieski

Wydawnictwo: Książka i Wiedza, 2019
Stron: 180
Dział:
ISBN/ISSN: 9788305136747
Wydanie papierowe

20,00 18,00

Pozycja dostępna

 

Autor: Jakub Sobieski

Wydawnictwo: Książka i Wiedza, 2019

Dział:

Stron: 180

ISBN/ISSN: 9788305136747

Pamiętnik wojny okocimskiej to relacja z jednej z najważniejszych kampanii wojennych w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wczesną jesienią 1621 r. zamknięte w warownym obozie pod Chocimiem wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza oraz kozackie dowodzone przez hetmana Piotra Konaszewicza Sahajdacznego zagrodziły drogę pochodowi w głąb kraju kilkakrotnie liczniejszej armii tureckiej młodego sułtana Osmana II. Wojna ta zasłynęła z wielu świetnych czynów rycerskich i strategicznego kunsztu polskich dowódców. Polacy odnieśli taktyczne zwycięstwo i zmusili wojska tureckie do wycofania się. Wojennego ducha polskich żołnierzy nie złamała nawet śmierć w obozie naczelnego wodza, hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Dzięki temu zwycięstwu Rzeczpospolita na pół wieku uwolniła się od groźby najazdu tureckiego. Ostatecznym pogromcą Turków, który powstrzymał ich podboje w Europie, okazał się w drugiej połowie XVII w. syn autora tego pamiętnika,

Jan III Sobieski.

Jakub Sobieski (1591-1646), polski magnat, syn kasztelana i wojewody Marka So-bieskiego, ojciec króla Jana III Sobieskiego. Jego drugą żoną, a matką m.in. Marka i Jana, była Zofia Teofila Daniłowiczówna, wnuczka hetmana Stanisława Żółkiewskiego. W młodości Jakub wzorem innych synów magnackich odbył kilkuletnią podróż po Europie, która zaowocowała wydaną później relacją z tej peregrynacji. Po powrocie do kraju szybko piął się po szczeblach urzędniczej i państwowej kariery. Był m.in. czterokrotnym marszałkiem Sejmu, dowódcą wojskowym, senatorem, wojewodą bełskim, ruskim oraz kasztelanem krakowskim. Wzmocnił potęgę rodu Sobieskich. Brał udział w wyprawie królewicza Władysława na Moskwę w 1617 r., w kampanii chocimskiej w 1621 r., a później w niemal wszystkich wojnach, jakie wówczas prowadziła Rzeczpospolita. Ze wszystkich tych wypraw wojennych wzorem Juliusza Cezara spisywał relacje. Jedną z nich jest Pamiętnik wojny chocimskiej.