Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (185-1881). Studium historyczno-prawne

Mikołaj Tarkowski

Arche, 2018
Stron: 664
Dział:
ISBN: 9788388445866
 
 
 

 

Mikołaj Tarkowski

Arche, 2018

Dział:

Stron: 664

ISBN: 9788388445866

Wybór tematu należy uznać za słuszny z wielu względów. Autor podjął się analizy zagadnienia trudnego i złożonego, a zarazem istotnego z punktu widzenia poznania prawno-politycznej sytuacji ludności polskiej w okresie zaborów. Pod względem terytorialnym praca obejmuje obszar dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, który przed rozbiorami należał do Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a który nie jest zbyt często przedmiotem dociekań polskich badaczy. Pod względem chronologicznym obejmuje czasy panowania Aleksandra II, w których na terenie Cesarstwa Rosyjskiego dokonywała się intensywna modernizacja
struktur państwowych. Przeprowadzona przez Autora analiza zagadnień prawnych jest dobrze poprowadzona i świetnie udokumentowana. Tematyka podjęta w pracy nie doczekała się dotąd opracowania w polskiej nauce. Monografia, w ujęciu zaproponowanym przez Autora, ma charakter nowatorski.
z recenzji wydawniczej dr hab. Małgorzaty Materniak-Pawłowskiej