Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nowa teoria listu

Anita Całek

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2019
Stron: 452
Bibliotheca Iagellonica Fontes et Studia, 34
Dział:
ISBN/ISSN: 9788381380027
Wydanie papierowe

40,00 36,00

Pozycja dostępna

 

Autor: Anita Całek

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2019

Bibliotheca Iagellonica Fontes et Studia, 34

Dział:

Stron: 452

ISBN/ISSN: 9788381380027

Książka nawiązuje tytułem do Teorii listu – pracy habilitacyjnej Stefanii
Skwarczyńskiej, wydanej w 1937 roku we Lwowie, a do dziś będącej
czytelnym punktem odniesienia dla wszystkich badaczy epistolografii
w Polsce. Imponująca monografia lwowskiej badaczki, prekursorska
w wymiarze teoretycznym, historycznoliterackim, komparatystycznym
i interpretacyjnym, przez ponad osiemdziesiąt lat stanowiła jedyne
całościowe ujęcie problematyki epistolograficznej. Nowa teoria
listu powstała z bezpośredniej inspiracji tym projektem – jako jego
kontynuacja a zarazem nowa propozycja, odpowiadająca na dzisiejsze
zapotrzebowanie metodologiczne oraz badawcze.
Znalazły w niej rozwinięcie takie zagadnienia jak: dialogowość i komunikacja
epistolarna, podmiotowość i filozofia umysłu, reprezentacja
i samozwrotność, autokreacja i autoprezentacja, pragmatyczność
i performatywność epistolografii, techniki Siebie oraz potrzeba i wola
sensu. Uzupełnieniem tych rozważań jest sześć studiów interpretacyjnych,
wykorzystujących wcześniej zaproponowane teorie i metody
badawcze do analizy listów A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego,
M. Konopnickiej, Z. Herberta czy S. Mrożka.
Całościowe spojrzenie na list jako jeden z najstarszych gatunków
literackich, niezmiennie towarzyszący człowiekowi, dokumentujący
jego zmagania z rzeczywistością i stanowiący kulturowe „lustro”, w którym
podmiot pozostawia swe na zawsze utrwalone odbicie, jest zaproszeniem
do debaty na temat miejsca, funkcji i znaczenia epistolografii
zarówno w naukach humanistycznych, jak i społecznych.