Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nie kłaniać się okolicznościom. Nad romantycznymi lekturami Zofii Trojanowiczowej

red. Lidia Banowska, red. Jerzy Borowczyk, red. Elżbieta Lijewska

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2018
Stron: 288
Dział:
ISBN: 9788323233756
 
 
 

 

Książka stanowi owoc pierwszego z cyklu poznańskich sympozjów poświęconych literaturze i kulturze pierwszej połowy wieku dziewiętnastego (którym patronuje Pani Profesor). Odbyło się ono jesienią 2016 roku, w pierwszą rocznicę śmierci Autorki „Ostatniego sporu romantycznego”, i miało charakter swoistego, po części stricte naukowego, a po części typowo wspomnieniowego, upamiętnienia Jej osoby. Tom składa się z III części. W części I zebrano artykuły poświęcone Mickiewiczowi, pasji trwającej całe życie, ale najsilniej obecnej w ostatniej fazie Jej akademickiej biografii. W kolejnej – głosy przyjaciół oraz teksty uczniów omawiające kolejne zatrudnienia Zofii Trojanowiczowej zogniskowane wokół współtworzenia oraz opisywania najnowszej historii Poznania i Polski. Wreszcie część III dotyczy Norwida, pisarza, którego twórczość i biografia zajmowała Panią Profesor w ciągu całej kariery naukowej.