Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Z dziejów ewangelicyzmu na Pomorzu Zachodnim do 1945 roku. Ludzie - miejsca - konteksty

Małgorzata Grzywacz

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2018
Stron: 258
Dział:
ISBN: 9788323233657
 
 
 

 

Małgorzata Grzywacz

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2018

Dział:

Stron: 258

ISBN: 9788323233657

Reformacja wpłynęła na obszary dzisiejszego Pomorza Zachodniego w sposób zasadniczy, określając ich historię na następne czterysta lat. Autorka podejmuje refleksję nad wybranymi elementami obecności ewangelicyzmu na tych terenach, uwzględniając osoby, miejsca i procesy, które zachodziły w historii tej denominacji na przestrzeni ostatnich stuleci. Analizuje m.in. media kultury religijnej protestantów (pieśni i kancjonały), podstawowe zjawiska kultury, m.in. plebanii i domu pastorskiego, ruchy odnowy wewnątrz ewangelicyzmu na Pomorzu (neopietyzm) oraz kwestię laikatu w procesie kształtowania Kościoła Ewangelicko-Unijnego w XIX i XX stuleciu. W pracy pojawiają się najważniejsze wątki związane z losami pomorskich ewangelików w III Rzeszy (w tym Kościoła Wyznającego).