Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Metryka koronna nr 8. Liber intitulatus: Varsavia Boleslai, Conradi, Janussi et Annae ducum Masoviae ab anno 1471 usque ad 1526

Anna wyd. Salina, Inga wyd. Stembrowicz

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2018
Stron: 310
Dział:
ISBN: 9788365880123
Wydanie papierowe

28,00 25,20

Pozycja dostępna

 

SPIS TREŚCI
Wstęp..................................... 7

Opis i zawartość księgi......................... 12

Datacja księgi.............................. 21

Zestawienie zapisek pod względem chronologiczno-terytorialnym . .    22

Zasady edycji.............................. 29

Konstrukcja zapiski......................... 30

Wykaz skrótów................................ 36

Wykaz skrótów bibliograficznych...................... 38

Metryka Koronna nr 8............................ 47

Indeks osobowo-geograficzny........................269

Indeks rzeczowy...............................299

Indeks nazw pospolitych w języku polskim.................309
 

Liber intitulatus: Varsavia Boleslai, Conradi, Janussii et Annae ducum Masoviae ab anno 1471 usque ad 1526 to księga Metryki Koronnej o szczególnym charakterze. Tom o sygn. MK 8, przechowywany wraz z innymi księgami Metryki Koronnej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, został przypisany do serii Metryki Mazowieckiej, mimo że formalnie do niej nie należy. Powstał bowiem już po inkorporacji Księstwa Mazowieckiego do Królestwa Polskiego, jako wypis z rejestrów czynności prawnych z lat 1471-1526, dokonanych za panowania książąt mazowieckich: Bolesława V (1471-1488), jego brata Konrada III Rudego (1462-1503), żony Konrada -Anny Radziwiłłówny (w czasie jej regencji w latach 1503-1518), ich synów Stanisława (1503-1524) i Janusza III (1503-1526) oraz córki Anny (1526), ostatniej przedstawicielki rodu. To z zawartości księgi, chociaż sporządzonej w kancelarii koronnej, wynika jej przynależność do Metryki Mazowieckiej. Tytuł metryki wiąże się z jej kancelaryjną sygnaturą: Varsauia, odnotowaną przez Stefana Kazimierza Hankiewicza w inwentarzu Metryki Koronnej z XVII w.