Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Myślenie obrazem. Gdańskie teatry plastyków w latach 50. i 60. XX wieku

Barbara Świąder-Puchowska

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2018
Stron: 270
Dział:
ISBN: 9788378657613

 

Barbara Świąder-Puchowska

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2018

Dział:

Stron: 270

ISBN: 9788378657613

Rozważania Autorki tyczą nie tylko dorobku omawianych zespołów, ale są także przyczynkiem do rozpoznania bardziej ogólnych mechanizmów kulturowych, inspirowanych życiem społecznym, polityką i...  lokalną już specyfiką miejsca. Będący legendą ruch artystyczny młodej polskiej inteligencji lat 50. i 60. XX wieku, złożony z różnorodnych tendencji i elementów, wyłania się z rozważań Barbary Świąder-Puchowskiej rozpatrywany przez nią z oddali już jako całość fascynujący performans społeczno-kulturowy. Zakotwiczony w szeroko zakrojonej przez Autorkę perspektywie zjawisk. Prowadzący do rozumienia pełnej sprzeczności polskiej odmiany realnego socjalizmu. Książka jest bardzo interesującym, wartościowym, porządkującym przewodnikiem po historii pięciu scen studenckich, mocno posadowionym w rozproszonych wcześniej badaniach źródłowych, rozpoznającym i przybliżającym w czytelny, klarowny sposób jeden z najważniejszych rozdziałów w polskiej kulturze alternatywnej.