Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Na wolność przez Lizbonę. Ostatnie okręty polskich nadziei

Adam Grzybowski, Jacek Tebinka

ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ-KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W KRAKOWIE, 2018
Stron: 640
Dział:
ISBN: 9788380984936

 

Książka ukazuje losy licznej polskiej kolonii uchodźczej w Portugalii w latach 1939–1945. Przedstawia wiele wątków towarzyszących problemowi polskich uchodźców podczas II wojny światowej, m.in. całkowicie zapomniane wysiłki polityczne, dyplomatyczne i finansowe polskiego rządu w Londynie i innych instytucji centralnych, by uzyskać dla nich pomoc poza granicami okupowanego kraju.

Losy licznej polskiej kolonii uchodźczej w Portugalii lat 1939–1945 nie były dotąd polem szczególnego zainteresowania polskich historyków. Pojawiały się na ten temat zazwyczaj niewielkie wzmianki przy okazji omawiania wojennych peregrynacji wybitniejszych postaci życia politycznego czy artystycznego. Tym większa zasługa Adama Grzybowskiego i Jacka Tebinki, że postanowili  zagadnienie to zbadać całościowo, gromadząc bogaty, dotąd  bardzo rozproszony materiał źródłowy.  Baza źródłowa książki jest imponująca.

   dr hab. Janusz Wróbel, Oddział IPN w Łodzi

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem książkę „Na wolność przez Lizbonę”. Uważam ją za ważną dla historii Polski w czasie II wojny światowej, ukazuje bowiem trudne losy Polaków na rubieżach Europy. Istotne jest też to, że dzięki niej uzyskujemy wiele informacji o wciąż, mimo wszystko, mało w Polsce znanym kraju. (…) W książce przewija się ogromna ilość nazwisk ludzi odgrywających istotną rolę w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym II RP, których uchodźczy szlak prowadził przez Portugalię. Często były to osoby, których nazwiska, jako twórców światowej kultury i nauki, znajdujemy na kartach encyklopedii. Dlatego też książka ta ma poważny walor dla wszystkich badaczy, którzy będą tam szukać – i jakże często znajdować – informacje na najróżniejsze tematy. Zawiera bowiem mnóstwo szczegółów z różnych dziedzin, na jej kartach znajdujemy wiadomości o osobach, które uciekały przed zbliżającym się wojennym kataklizmem i z tej racji trafiły do Portugalii.

prof. dr hab. Grzegorz Mazur, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Adam Grzybowski, reporter w „Głosie Wybrzeża” i  „Wieczorze Wybrzeża”, publicysta, recenzent i z-ca red. naczelnego w „Dzienniku Bałtyckim” oraz w dwutygodniku „Czas/Wybrzeże”; dziennikarz w „Expressie Wieczornym”, tygodniku „Glob 24”, współpracownik dzienników: „Dzisiaj” w Poznaniu, „Expressu Poznańskiego” i „Dziennika Szczecińskiego” oraz tygodnika „Gazeta Finansowa”. Autor reportaży z Angoli, tekstów związanych z polityką międzynarodową i współczesną historią Polski, m.in. na sesje poświęcone Stanisławowi Przybyszewskiemu. Dwa dwunastoodcinkowe cykle o relacjach polsko-portugalskich na przestrzeni dziejów opublikowano w latach 2002–2003 na łamach miesięcznika „Monitor” („My i Oni dwa bratanki” oraz „Gdy Lizbona była polską metropolią”). Stały się one inspiracją do dalszych poszukiwań oraz zbierania materiałów do książki, mającej mieć w zamyśle charakter literatury faktu. Nawiązanie kontaktu, a następnie podjęcie współpraca z Jackiem Tebinką  zaowocowało m.in. książką Na wolność przez Lizbonę.

Prof. Jacek Tebinka, historyk i politolog, kierownik Zakładu Historii Najnowszej i Myśli Politycznej Instytutu Politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w roku akademickim 2006/2007. Przedmiotem jego zainteresowań są stosunki brytyjsko-polskie w XX wieku, rola służb specjalnych w dyplomacji oraz historia zimnej wojny. Autor m.in. książek: „Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego słowa”. Winston S. Churchill a Polska, Warszawa 2013; Uzależnienie czy suwerenność? Odwilż październikowa w dyplomacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1956–1961, Warszawa 2010, a także Nadzieje i rozczarowania Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956–1970, Warszawa 2005. Redagował tom Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1941, Warszawa 2013, a wspólnie z Ryszardem Techmanem Brytyjczycy o statusie Szczecina. Tajny raport Rohana Butlera (1965 r.), Szczecin 2016.