Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1782

Ewa opr. Zielińska, opr. Adam Danilczyk

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2017
Stron: 370
Dział:
ISBN: 9788365880048
 
 
 

 

Korespondencja króla Stanisława Augusta z przedstawicielem Rzeczypospolitej w Petersburgu Augustynem Debolim należy do najważniejszych źródeł wykorzystywanych przez badaczy dziejów politycznych naszego kraju drugiej połowy XVIII w. Niniejszy tom stanowi kontynuację projektu edytorskiego zapoczątkowanego wydaniem tytułowej korespondencji z roku 1780, mającego na celu uzupełnienie dotychczasowej luki wydawniczej. Podobnie jak listy zawarte w poprzednim tomie, korespondencja z 1781 r. koncentruje się wokół kilku najważniejszych kwestii. Część z nich była obecna w listach z roku poprzedniego, ale dopiero w następnym znalazły one swój finał. Chodzi tu m. in. o sprawę barona Karla Juliusa i koniec prac komisji delimitacyjnej zajmującej się uregulowaniem południowego odcinka granicy polsko-rosyjskiej, biegnącego między Dnieprem a Bohem.

Korespondencja zawarta w niniejszym tomie prowadzona jest niemal w całości w języku francuskim.