Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ukraińska wieś Stanisławyczyk nad Wiarem (j. ukr.)

Stefan Zabrowarny

Pracownia Wydawnicza Andrzej Zabrowarny, 2011
Stron: 336
Dział:
ISBN: 9788390853857
 
 
 

 

Tematem książki jest historyczno-krajoznawczy szkic o ukraińskiej wiosce Stanisławczyk nad rzeką Wiar. Szkic ten obejmuje okres od pierwszej wzmianki z 1711 r. o tej osadzie aż do deportacji i całkowitego rozproszenia jej dziedzicznych mieszkańców w latach 40. XX w. W ciągu tego czasu przechodziła ona zmienne okresy istnienia, którym poświęcono oddzielne rozdziały szkicu. W każdym z tych rozdziałów, oprócz pierwszego i dziesiątego, opisano życie ludzi na tle istniejących wówczas uwarunkowań polityczno-ekonomicznych. Oprócz funkcji organów administracyjnych szczególnie wyeksponowano rolę ośrodków życia religijnego, szkoły i społecznych organizacji kulturalno-oświatowych. Podstawą do napisania pracy posłużyły dokumenty archiwalne z różnych okresów historycznych, zachowanych w archiwach Polski i Ukrainy, a także wspomnienia uczestników wydarzeń, w tym również autora szkicu.