Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym

red. Dorota Folga-Januszewska , red. Elżbieta Grygiel

Wydawnictwo: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wyda, 2013
Stron: 130
Dział:
ISBN/ISSN: 9788324223565

 

Autor: red. Dorota Folga-Januszewska , red. Elżbieta Grygiel

Wydawnictwo: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wyda, 2013

Dział:

Stron: 130

ISBN/ISSN: 9788324223565

Wejściu do współczesnego muzeum coraz częściej towarzyszy oczekiwanie, iż obok realnych przedmiotów:  dzieł sztuki, przedmiotów dokumentujących przeszłość (codzienność, technikę, naukę), artefaktów natury – znajdziemy dodane do nich „ rozszerzenia wyobraźni” – zrealizowane z użyciem technik wizualizacji, opatrzone komentarzem (multimedia), na który składają się dźwięki, obrazy ruchome i statyczne, a nierzadko też doznania sensoryczne (drżenie, falowanie). Nie jest już żadnym problemem z technicznego punktu widzenia, przeniesienie do muzeum wszelkich nowości technologicznych, które ogólnie nazywa się rzeczywistością wirtualną. Problemem pozostaje jednak odpowiedź na stawiane od wieków pytanie: jaką rolę w procesie edukacji ma relacja między realnością i wirtualnością, między obiektem muzealnym a jego wizualizowanym, wyobrażonym, wymyślonym odpowiednikiem; i jakie z tej relacji wynikają wnioski dla muzeów. Zbiór tekstów, który oddajemy do rąk czytelników, jest zapisem ważnej debaty na ten temat. Wzięli w niej udział specjaliści z różnych dziedzin; ich spojrzenie na ową relację między realnością i wirtualnością wnosi nowe wartości do trwającej dyskusji.

 

Prof. Dorota Folga-Januszewska

 

Książka pozwala zapoznać się z wybranymi zagadnieniami związanymi z tworzeniem muzeum wirtualnego, zaprojektowanego w celu wzmocnienia oddziaływania programów edukacji realizowanych w przestrzeni rzeczywistej, a także rozwijania i upowszechniania zasobów wiedzy, które są wiarygodne i związane z zakresem działania muzeum. Muzea aktywne podejmują trud interpretacji historii i swoich zbiorów w oparciu o rezultaty badań historyków i historyków sztuki. Muzeum wirtualne pozwala dzielić się wynikami badań naukowych, udostępniać zasoby ikonograficzne, filmy, artykuły popularnonaukowe i multimedialne prezentacje, ale także dobre praktyki edukacyjne. Tworzenie nowoczesnego programu komunikacji społecznej, łączenie historii i wyobraźni, współdziałanie badaczy, muzealnych edukatorów i redaktorów stron internetowych jest jednak dużym wyzwaniem. Katalog dobrych praktyk i metodologii zawartych w tej publikacji może pomóc instytucjom kultury w procesie wprowadzania zmian i realizacji nowych projektów. Zaawansowane technologie pozwalają także na promowanie treści służących kształceniu ustawicznemu w zakresie muzealnictwa, we współpracy z ośrodkami akademickimi i muzeami, które wypracowały takie modele. W tej publikacji skorzystano z doświadczeń Muzeum Pałacu w Wilanowie. Muzeum wirtualne nie może zastąpić wizyty w muzeum realnym, którego wartością są historyczne obiekty, wnętrza, dzieła sztuki, dokumenty. Wirtualne muzeum odpowiada za to na wyzwania współczesności, bowiem autentyczne i cenne zbiory polskich muzeów muszą pozostać elementem kultury europejskiej, o co trzeba intensywnie zabiegać. Tworzenie wirtualnego muzeum pomaga lepiej i efektywniej – ze społecznego punktu widzenia – wypełniać statutową misję instytucji kultury.

 

SPIS TREŚCI

 

Paweł Jaskanis - Myślenie otwarte jako metoda budowania instytucji muzealnej

Dorota Folga Januszewska - Zabawa czasem. Edukacja w muzeum  rzeczywistym i wirtualnym. 

Piotr Francuz - Jak ludzie oglądają obrazy. Perspektywa neuronauki poznawczej 

Jacek Marciniak - Muzeum w Internecie: e-learning, multimedia i wortale informacyjne w promocji kultury i sztuki 

Elżbieta Grygiel - W sieci muzeum opowieści 

Piotr Górajec - Jak multimedialny przekaz wspiera edukację muzealną w przestrzeni rzeczywistej 

Grażyna Czetwertyńska - Praca metodą projektową z wykorzystaniem zasobów wirtualnego muzeum 

Sabina Kiełczewska - WWW czyli wortal wilanowski wita 

Robert Sitnik, Eryk Bunsch - Trójwymiarowa dokumentacja dzieł sztuki przy użyciu precyzyjnego skanu 3D - rewolucja naukowa i estetyczna 

Ryszard Kluszczyński - Od kontemplacji do uczestnictwa