Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Chronologia sztuki. Oś czasu kultury zachodniej od czasów prehistorycznych po współczesne

Iain Zaczek

Arkady, 2019
Stron: 290
Dział:
ISBN: 9788323150893
 
 
 

 

Iain Zaczek

Arkady, 2019

Dział:

Stron: 290

ISBN: 9788323150893

Chronologia sztuki przedstawia najważniejsze dzieła sztuki na Zachodzie w kontekście politycznym, ekonomicznym, literackim, naukowym i społecznym. Daje możliwość lepszego poznania i zrozumienia czynników mających wpływ na powstanie najwybitniejszych dzieł sztuki na świecie – zawiera też wiele spostrzeżeń na temat samej historii sztuki.
• Główna oś czasu sytuuje najważniejsze dzieła sztuki obok ważnych wydarzeń i faktów, omawia w ogólnych zarysach ewolucję sztuki w określonym kontekście.
• Obejmuje szeroki przedział czasowy, od najstarszych malowideł w jaskiniach po najnowsze instalacje street art.
• Podaje krótkie informacje na temat najważniejszych przemian i osiągnięć społecznych, stylistycznych i technicznych w każdym okresie.
• Nadaje pierwszeństwo czysto chronologicznemu ujęciu tematu, unikając konwencjonalnego akademickiego szufladkowania, przywraca sztuce należne miejsce w uniwersalnych dziejach ludzkości.