Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Moje wspomnienia, t. III. W Ruszelczycach podczas okupacji niemieckiej i w Przemyślu po parcelacji majątku (1939-1967)

Janina Romanowska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
Stron: 124
Dział:
ISBN/ISSN: 9788379966240
Wydanie papierowe

20,00 18,00

Pozycja dostępna

 

Autor: Janina Romanowska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018

Dział:

Stron: 124

ISBN/ISSN: 9788379966240

Spis treści:

Wzrost nastrojów wojennych

Wojna obronna we wrześniu 1939 r. - przemarsze wojsk

Budowa schronu w Ruszelczycach

Początki okupacji niemieckiej

Wojenna gospodarka w Ruszelczycach

Wieści o mordowaniu Żydów przez Niemców

Podróże Janiny Romanowskiej do Warszawy i Lublina

Ruszelczyce schronieniem dla potrzebujących pomocy

Atak Niemiec na ZSRR (1941)

Przyjazdy i wyjazdy gości, i mieszkańców Ruszelczyc

Osoby pracujące w Ruszelczycach

Przybycie matki Teresy Makowieckiej do Ruszelczyc - 1942 r.      

Okupacyjne gospodarowanie w Ruszelczycach -1943 r.

Napad na dwór w Ruszelczycach

Przybycie Zofii Włodkowskiej do Ruszelczyc

Choroba Janiny Romanowskiej - 1943 r.

Ucieczka Edwarda Romanowskiego i jego dalsze losy

Transport do Tarnowa

Śmierć brata Leona Makowieckiego -1944 r.

Sytuacja w powiecie przemyskim i w Ruszelczycach w II. połowie 1944 r.

Aresztowanie Janiny Romanowskiej i parcelacja Ruszelczyc

Egzystencja Janiny Romanowskiej, jej rodziny oraz znajomych w Przemyślu

Codzienna egzystencja rodziny Janiny Romanowskiej

Nauczanie języka francuskiego przez Janinę Romanowską

Wizyty bliskich w Przemyślu, krąg znajomych

Obchody milenijne - 1966 r.

Dnia 26 VI 1967 г.

 

ANEKS

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI ŚMIERCI BRATA AUTORKI

MICHAŁA MAKOWIECKIEGO POZYSKANE OD JANA ŁAZOWSKIEGO

 

II. WYJĄTKI LISTÓW MOJEJ MATKI TERESY Z MORGULCÓW MAKOWIECKIEJ

Z KOCHANÓWKI (OD 2 II 1918 DO 14 VI 1920 R.)

Odpis z listu mojej Matki - Teresy z Morgulców Makowieckiej z dnia 2 lutego 1918

List z 26-go lutego 1918 r.

List 7-29 marca 1918 ? (nie ma roku na liście) Winnica

List wysłany przez p[ana] Józefa Filipowskiego, Kraków, ul. Czapskich 4. Dn. 10 II 1918 Winnica (raczej 1919, gdyż 20 II objął w Warszawie władzę Piłsudski)

List z 5 maja 1920 r.

Lwów, 14 czerwca 1920 г., ul. św. Zofii 5

III. WSPOMNIENIE POŚMIERTNE KS. LEONA MAKOWIECKIEGO

 

IV. WIERSZE

Wiersz Danusi i Reny- 29 VIII 1922 r. po powrocie mego męża z kuracji w Truskawcu

Wiersz układu dr. Wacława Romanowskiego 30 lipca 1923. Ruszelczyce (Dla Ludka Rakowskiego)

Lekcja tańców (data późniejsza trochę)

 

V. ILUSTRACJE

Spis ilustracji

Indeks miejscowości

Indeks osób