Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kultura ludowa Górali Żywieckich

red. Katarzyna Ceklarz red. Barbara Rosiek

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2018
Stron: 682
Dział:
ISBN: 9788362473946

 

Spis treści:


Od redakcji


Piotr Krzywda. Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru
zamieszkiwanego przez Górali Żywieckich


Barbara Rosiek. Górale Żywieccy jako grupa etnograficzna


Sabina Haczek. Rolnictwo i hodowla przyzagrodowa


Teresa Kurzyk, Marek Zachariasz. Tradycyjne użytkowanie lasu, flisactwo, rzemiosło
i przemysł wiejski


Barbara Rosiek. Tradycje pasterskie


Sabina Haczek. Tradycyjne wyposażenie wnętrza domu


Teresa Kurzyk. Budownictwo sakralne


Teresa Kurzyk. Budownictwo drewniane


Dorota Firlej, Barbara Rosiek. Strój


Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko. Sztuka ludowa i rzemiosło artystyczne


Katarzyna Jaworska. Tradycje rzemieślnicze Żywca


Małgorzata Oleszkiewicz. Zabawkarstwo


Krystyna Reinfuss-Janusz. Pożywienie


Katarzyna Ceklarz. Medycyna ludowa


Sabina Haczek. Demonologia, wierzenia, kosmologia


Barbara Rosiek. Zwyczaje i obrzędy doroczne


Barbara Rosiek. Obrzędy rodzinne


Jan Brodka. Folklor muzyczny


Krystyna Kwaśniewska. Taniec


Damian Widzyk. Zbójnictwo


Kazimiera Koim, Małgorzata Słonka. Ruch folklorystyczny


Dorota Firlej, Teresa Kurzyk. Muzealnictwo


Weronika Kasperek, Karolina Komuniecka. Górale Żywieccy w piśmiennictwie


Bibliografia


Indeks