Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Słownictwo "Rozpraw literackich" Maurycego Mochnackiego

Milena Wojtyńska-Nowotka

Dom wydawniczy Elipsa, 2019
Stron: 238
Dział:
ISBN: 9788380172371
 
 
 

 

Milena Wojtyńska-Nowotka

Dom wydawniczy Elipsa, 2019

Dział:

Stron: 238

ISBN: 9788380172371

Monografia autorstwa Mileny Wojtyńskiej-Nowotki podejmuje problematykę dotąd nieopracowaną w polskiej literaturze językoznawczej:

1) zasobu leksykalnego jednego z kreatorów polskiego romantyzmu - Maurycego Mochnackiego - na podstawie jednego z jego najważniejszych dzieł, tj. Rozpraw literackich;

2) relacji między warstwą leksykalną idiolektu Maurycego Mochnackiego a leksyką XIX-wiecznej polszczyzny;

3) wkładu Maurycego Mochnackiego w rozwój systemu języka polskiego pierwszego trzydziestolecia XIX w.

To studium wpisuje się w nurt badań strukturalistycznych z zastosowaniem zarówno synchronicznych, jak i diachronicznych metod badawczych. Obejmuje ono analizę statystyczną słownictwa w tekście Rozpraw literackich, klasyfikację genetyczną słownictwa rodzimego i zapożyczonego oraz opis jego zróżnicowania na pola leksykalno-semantyczne.

Opracowanie, wartościowo poznawcze i oryginalne naukowo, należy oceniać jako dojrzały wkład w rozwój naszej wiedzy o kształcie i ewolucji języka polskiego w XIX wieku.