Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Portfolio w kształceniu nauczycieli

Maria Szymańska

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2019
Stron: 326
Dział:
ISBN: 9788376144122
 
 
 

 

Maria Szymańska

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2019

Dział:

Stron: 326

ISBN: 9788376144122

Koncepcję autorską portfolio w kształceniu nauczycieli, wypracowaną przez Autorkę w ciągu kilkuletnich badań w praktyce edukacyjnej, należy ocenić bardzo wysoko. Choć rezultaty badań zostały odniesione do potwierdzenia znaczenia portfolio w kształceniu refleksyjno-transformacyjnym nauczycieli, to jednak trzeba je uznać za znaczący wkład do praktyki edukacyjnej na poziomie wyższym i do pedeutologii. […]

Publikacja ma walor syntezujący znaczący dorobek Marii Szymańskiej w dziedzinie pedeutologii i dydaktyki szkoły wyższej. Ponadto przedstawia unikatowy proces intercepcji wartości w kształtowaniu tożsamości zawodowej nauczyciela i pedagoga.
dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak, prof. UŁ

„Nauczyciel, jak artysta, filozof czy pisarz, może dobrze wykonywać swoją pracę tylko wówczas, gdy czuje się niezależną jednostką kierowaną płynącym z wewnątrz impulsem twórczym, niezdominowaną przez zewnętrzną władzę” – tak w połowie XX wieku o prawo nauczyciela do samostanowienia i sprawczości upominał się Bertrand Russell (1872–1970), wykazując jak coraz bardziej potężne są wrogie siły, które nie godzą się na autonomię nauczyciela – siły dążące do tego, aby urobić go na wyłącznie posłuszny im instrument.

Jeśli nauczyciel ma faktycznie pełnić podstawową swą powinność, jaką jest kształtowanie różnych aspektów ludzkiej samodzielności, sprawczości i podmiotowości, to wpierw on sam musi systematycznie kształtować w sobie te właściwości i walory (cnoty). Ta wymagająca ustawicznej refleksji – a rzec też można: czujności teoretycznej i troski koncepcyjnej – problematyka pedeutologiczna jest przedmiotem rzetelnych i pogłębionych studiów w monografii Portfolio w kształceniu nauczycieli. Istotne walory poznawcze tej monografii mogą – zgodnie z zamierzeniem Autorki – sprzyjać również wzmacnianiu pozytywnych zmian w praktyce działań pedagogicznych. 
dr hab. Marek Rembierz