Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Barbarzyńcy, klasycyści i inni. Spory o młodą poezję w latach 90.

Marcin Jaworski

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK, 2019
Polemika Krytycznoliteracka w Polsce; 7
Stron: 334
Dział:
ISBN: 9788376544120
 
 
 

 

Książka przedstawia najistotniejsze fragmenty dyskusji literackich poświęconych młodej poezji od schyłku PRL-u do końca XX wieku. Spory o poezję należały do najważniejszych zjawisk życia literackiego i kulturalnego lat dziewięćdziesiątych. Wstęp do antologii tekstów źródłowych stanowiącej zasadniczą część tomu zarysowuje zakorzenienie poezji po 1989 roku w polskiej i zachodniej literaturze XX w. oraz zawiera komentarz do polemik, które podejmowali poeci i krytycy z wybranymi autorami czy estetykami. Omówiona została także geneza i retoryka krytycznoliteracka dychotomii barbarzyńcy – klasycyści, która stała się popularnym schematem opisującym najnowszą poezję.