Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce

Jadwiga Biegańska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2019
Stron: 198
Dział:
ISBN: 9788323141983
Wydanie drukowane
 

48,02 43,22

Pozycja dostępna

 

Jadwiga Biegańska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2019

Dział:

Stron: 198

ISBN: 9788323141983

Opracowanie podejmuje problematykę społecznego wytwarzania przestrzeni stref podmiejskich w Polsce w kontekście procesów urbanizacji i modernizacji systemu osadniczego. Strefy podmiejskie podlegające najbardziej dynamicznym przemianom na tle miast i tradycyjnych wsi są tu rozpatrywane jako niezależna struktura społeczno-przestrzenna. Natomiast przestrzeń ujęto głównie jako konstrukt społeczny, będący odzwierciedleniem procesu rozwoju społeczno-gospodarczego i jednocześnie sposobu myślenia o świecie. Przyjęcie takiej perspektywy badawczej umożliwia znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile uniwersalny jest kierunek społecznych przeobrażeń stref podmiejskich w Polsce. Stanowi także cenny punkt odniesienia dla interpretowania obecnej struktury przestrzennej samej strefy i wnioskowania o dalszych kierunkach jej przekształceń.