Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

U źródeł współczesnego Iranu. Perskie teksty społeczno-polit

Stanisław Adam Jaśkowski

Dialog. Wydawnictwo Akademickie, 2019
Stron: 142
Dział:
ISBN: 9788380027732
 
 
 

 

Stanisław Adam Jaśkowski

Dialog. Wydawnictwo Akademickie, 2019

Dział:

Stron: 142

ISBN: 9788380027732

Wszelkie badania, niezależnie od zakładanego celu i przyjętej metodologii, wymagają pracy ze źródłem. W przypadku większości dziedzin humanistycznych źródłem tym będzie przede wszystkim tekst – zazwyczaj pisany. Niezależnie od metod pracy badawczej, konieczna jest też znajomość uwarunkowań historycznych, kulturowych i innych, w których on powstał, a także opanowanie jego języka.
Stąd pojawił się zamysł przygotowania niniejszej pracy. Służyć ma ona głównie dwóm celom. Po pierwsze, ma przygotować osoby studiujące iranistykę, bądź w inny sposób poznające język perski, do korzystania ze źródeł okresu kadżarskiego. Po drugie, ma przybliżyć wspomniane czasy i źródła osobom, które niekoniecznie wiążą swoją przyszłość naukową bądź zawodową z dawnym Iranem, ale które, czy to w celach porównawczych, czy też hobbystycznych, chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej na temat Kadżarów.

Książka zawiera rys historyczny na temat Iranu w okresie kadżarskim, teksty w języku oryginału oraz przekłady wybranych tekstów społeczno-politycznych z czasów kadżarskich, słowniczki i ćwiczenia, w których szczególny nacisk położono na zrozumienie tekstu i dawnej ortografii.